ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Τελευταία νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Γνωστοποιείται ότι το Προξενείο της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας στην Ήπειρο µε έδρα την Ηγουµενίτσα έχει µεταφερθεί από την οδό Αγίων Αποστόλων 7-9 σε νέα διεύθυνση του ιδίου Δήµου και λειτουργεί πλέον στην οδό Πυθαγόρα & Αγίου Γεωργίου – Λαδοχώρι – Ηγουµενίτσα απέναντι από τον νέο διεθνή λιµένα.
Τα στοιχεία επικοινωνίας παραµένουν ως έχουν και υπενθυµίζουµε ότι είναι τηλ. και φαξ. 26650-25335, email: igoumenitsa@hk-diplo.de
Στην νέα αυτή διεύθυνση λειτουργεί και το προσωπικό Δικηγορικό Γραφείο της Επίτιµης Προξένου Χριστίνας ΛΩΡ µε email: kerstinlohr33@gmail.com
Ηγουµενίτσα, 29-01-2021

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares