ΠΩΣ ΘΑ ΓΛΙΤΩΣΕΤΕ ΦΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τελευταία νέα

Χρήσιμες πληροφορίες για τα ανείσπρακτα ενοίκια και πώς μπορεί κάποιος να γλιτώσει φόρους δίνει στο enikonomia.gr ο φοροτεχνικός, Αντώνης Μουζάκης.

Γράφει ο λογιστής – φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος «Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8 (αναφορικά με το χρόνο κτήσεως των εισοδημάτων). Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (στήλη 16 του εντύπου Ε2).»

Η στήλη 16 του εντύπου Ε2 συμπληρώνεται με τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, εφόσον πληρούνται τα παραπάνω και έχουν προσκομιστεί στη Δ.Ο.Υ. ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών πριν από την υποβολή της δήλωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares