ΝΕΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ο ΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ Τελευταία νέα

Ο κ. Φάνης Κωνσταντίνου είναι ο νέο πρόεδρος της ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Νέα Δημοκρατίας Θεσπρωτίας, μετά από την αναστολή της ιδιότητας του επί ετών προέδρου κ. Άλκη Λάμπρου, λόγω της τοποθέτησής του ως θεματικός αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας.

Ο κ. Λάμπρου με επιστολή του προς τον Γραμματέα Οργανωτικού του κόμματος της ΝΔ κ. Στυλιανό Κονταδάκης, είχε ενημερώσει για τον ορισμό του ως θεματικός αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου και ζητούσε διευκρινήσεις ως προς το ασυμβίβαστο, βάση καταστατικού, με τη θέση του προέδρου της ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ). Ο κ. Κονταδάκης, στην απάντησή του ανέφερε: “σύμφωνα με το άρθ.11 παρ.2 εδ. β του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης του Κόμματος, όπως ψηφίστηκε και εγκρίθηκε από την Πολιτική Επιτροπή στις 24/1/2018 και με τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου 2020, όπως ισχύει ως σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθ. 93 του Ν.4555/2018, που αντικατέστησε το άρθ.160 του Ν. 3852/2010, αλλά και την εγκύκλιο 84/αρ. πρωτ.: 59639/20.8.2019-ΑΔΑ: 6ΓΞΞ465ΧΘ7-ΦΟ2 του Υπουργείου Εσωτερικών-Τμήμα Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού, υφίσταται ασυμβίβαστο μεταξύ των δύο θέσεων και κώλυμα στην άσκηση και των δύο αξιωμάτων.”Έτσι, στις 26 Φεβρουαρίου, με νέα του επιστολή ο κ. Λάμπρου, ζητάει την αναστολή της ιδιότητάς του ως Προέδρου Δ.Ε.Ε.Π. Θεσπρωτίας.Με απόφαση του Γραμματέα Οργανωτικού του κόμματος της ΝΔ κ. Στυλιανό Κονταδάκη, ορίστηκε ο κ. Θεοφάνης Κωνσταντίνου Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Θεσπρωτίας, έως τη διενέργεια εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη νέου Προέδρου.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares