ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η πρόσφατη αμφισβήτηση,από τη διοίκηση της ΟΛΗΓ Α.Ε., του δικαιώματος του Δήμου Ηγουμενίτσας να μισθώσει τα καταστήματα του Δρεπάνου, μας αναγκάζει αφενός μεν να καταγγείλουμε την πράξη αυτή, αφετέρου δε να δηλώσουμε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, ότι το Δρέπανο και τα καταστήματα που κατασκευάστηκανεκεί νομίμως με χρήματα των Δημοτών, ανήκαν και ανήκουν στον Δήμο Ηγουμενίτσας, ενώ ουδέποτε ως σήμερα, αμφισβητήθηκε το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.Οποιαδήποτε προσπάθεια ακύρωσης αυτού του δικαιώματος, στρέφεται ευθέως ενάντια στα συμφέροντα του Δήμου Ηγουμενίτσας και των Δημοτών του.
Ως εκ τούτου, καλούμετην Κυβέρνηση για την άμεση, συνολική και οριστική επίλυση του ζητήματος της χερσαίας ζώνης και ειδικότερα την άμεση απόδοση των τμημάτων που δεν απαιτούνται για λιμενικές δραστηριότητες στο Δήμο Ηγουμενίτσας.

Ο πρώην Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
Πέτρος Λιάκος
Ο πρώην Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
Θωμάς Πάντος
Ο πρώην Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
Ανδρέας Νταής
Ο πρώην Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
Θωμάς Πιτούλης
Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας
Ο πρώην Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
Γεώργιος Κάτσινος
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
Ιωάννης Λώλος

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares