ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία, μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματα τους σύμφωνα με την σχετική Κ.Υ.Α Αριθμ. 5534 που αφορά τα Μέτρα Στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα (ΦΕΚ 1398/Β/08.04.2021), η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του φορέα μας.
Αναλυτικές οδηγίες παραθέτονται παρακάτω:
Η υποβολή του αιτήματος και των δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις τη Θεσπρωτίας θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: pytep@mintour.gr
Συγκεκριμένα υποβάλλονται:
1) ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ, συμπληρωμένη σε όλα της τα πεδία με κεφαλαία, η οποία θα φέρει γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή εφόσον υπάρχει και η οποία θα αποστέλλεται σκαναρισμένη σε μορφή pdf, για λόγους ευκρίνειας.
2) ΑΡΧΕΙΟ EXCEL της παραπάνω ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ, το οποίο υπάρχει αναρτημένο στην ηλεκτρονική του Υπουργείου Τουρισμού: https://mintour.gov.gr/aitisi-dilosi/
3) Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ή βεβαίωσης καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή ηλεκτρονική βεβαίωση IBAN, με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον αιτούντα/την αιτούσα από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο αριθμός ΙΒΑΝ.
Όποιος υποβάλλει αίτηση οικονομικής ενίσχυσης ΔΧΤΛ για πρώτη φορά, εκτός από τα παραπάνω θα πρέπει να υποβάλλει επιπλέον και αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και προσύμφωνο κυριότητας όπου υφίσταται.
Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ηπείρου
Ταχ. Δ/νση: Δωδώνης 39 Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα
Τηλ. 2651048866
e-mail: giokas_g@mintour.gr pytep@mintour.gr

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares