ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ «ΚΕΝΤΡΙΚΟ»

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 100/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηγουμενίτσας περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του καταστήματος πρώην «Κεντρικό» στο Δρέπανο και λόγω του αγόνου της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 21-4-2021 ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική με έγγραφες κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση καταστήματος πρώην «Κεντρικό» στο Δρέπανο Δήμου Ηγουμενίτσας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 28 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 4.000,00 Ευρώ μηνιαίως.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής η οποία ανέρχεται στο ποσό των 43.200,00 Ευρώ.
Πληροφορίες παρέχονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, ημέρες και ώρες γραφείου, στην κα Νικολοπούλου Ευτυχία, Διεύθυνση Σουλίου 3, Τηλέφωνο 26653 61255.
Οι αναλυτικοί όροι της δημοπρασίας θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares