ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Καλείστε σε συνεδρίαση -ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ- της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται, προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19) η οποία θα γίνει την 26η Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο
Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021.
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή πλατείας στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης».
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο
Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων), για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου φορτηγού οχήματος τύπου αλυσιδάκι και συνοδευτικού εξοπλισμού απορριμματοκιβωτίων, έγκριση της μελέτης, καθορισμός των όρων, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας.
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο
Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας στις ΔΕ Πέρδικας και Συβότων, για το έτος 2021, έγκριση της μελέτης, καθορισμός των όρων, συγκρότηση Επιτροπής του Διαγωνισμού.
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ηγουμενίτσας, έτους 2021, έγκριση της μελέτης, καθορισμός των όρων και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών.
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο
Λήψη απόφασης περί εξαίρεσης του χαρακτηρισμού του έργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων – Ανάπτυξη δικτύων βιώσιμης αστικής κινητικότητας Ηγουμενίτσας» ως αξιόλογο.
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο
Έγκριση Πρακτικού ΙV της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας θεάτρου της πρώην μαθητικής εστίας».
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο
Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου του καταστήματος πρώην «ΣΟΧΟ» στο Δρέπανο Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ – ΜΕΤΕΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΝ ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο Παξών για παροχή τεχνικής επάρκειας αναφορικά με την ένταξη στην πράξη ΑΤ 05 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο Παξών για παροχή τεχνικής επάρκειας αναφορικά με την ένταξη στην πράξη ΑΤ 08 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο Παξών για παροχή τεχνικής επάρκειας αναφορικά με την ένταξη στην πράξη ΑΤ 012 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 13ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο Παξών για παροχή τεχνικής επάρκειας αναφορικά με την ένταξη στην πράξη ΑΤ 07 & ΑΤ 09 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 14ο
Παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟ για παράσταση κατά την εκδίκαση της με αριθ. Δικογράφου 1887/2021 αγωγής του Δήμου κατά ENERGA POWER Α.Ε και λοιπών τριών (3) σχετικά με χρηματική ικανοποίηση του Δήμου για την ηθική βλάβη. Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για υπογραφή του αναγκαίου εγγράφου ενημέρωσης περί διαμεσολάβησης.
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 15ο
Άσκηση η μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό Α.148/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας που κάνει δεκτή την αγωγή του Αθανάσιου Γερογιάννη του Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 16ο
Επί αιτήματος Θωμά ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αλεξάνδρου για αποζημίωση του με εξώδικο συμβιβασμό λόγω πτώσης του Ι.Χ. οχήματός του σε λακούβα δημοτικής οδού.
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 17ο
Επί αιτήσεως Αθανασίου ΒΛΕΤΣΑ του Αλεξίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 18ο
Επί αιτήσεως Χαρούλας ΡΑΠΤΗ του Γεωργίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 19ο
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares