ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου (μέσω τηλεδιάσκεψης) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Έγκριση του από 23-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-02-2021 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών – Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», προϋπολογισμού 125.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Έγκριση του από 12-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας στην αριστερή όχθη Βοϊδομάτη του ΤΟΕΒ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού € 30.974,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
3. Έγκριση του από 18-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την ωρίμανση της μελέτης της οδού Ιωάννινα Καλπάκι (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Ελεούσα – Εργατικές)», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-09-2021.
5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ασημοχωρίου», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 30-12-2021.
6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με τη διάστρωση ασφαλτοταπήτων», αναδόχου «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», μέχρι την 13-08-2021.
7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης (Πλαγιά) – Μονή Παναγιάς Κλαδόρμης – Φούρκας προς εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-12-2021.
8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ», μέχρι την 30-06-2021.
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία ιδιοκτησιών στα όρια της Ηλιόκαλης», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 10-08-2021.
10. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση και διευθέτηση όμβριων επαρχιακής οδού Περίβλεπτου – Δίκορφου», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Λουτροτόπου Άρτας με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ».
12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Μετσόβου – όρια νομού Τρικάλων έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Ζαγορίου Τσεπέλοβο-Βρυσοχώρι-Λάιστα-Κήπους-Δόλιανη -Μανασσή-Διπόταμος-Άγιος Χριστόφορος – Μεσοβούνι-Αρίστη-Πάπιγκο-Πέτρα-Δεμάτι έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων στη θέση Λιάρου (προμήθεια υλικών)».
15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ποταμού Αχέροντα από κορμούς ξερών δέντρων, πλατάνων (παροχή υπηρεσιών)».
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άρση καταπτώσεων και διευθέτηση υδάτων περιοχής Βαθυπέδου (παροχή υπηρεσιών)».
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14 του προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”».
18. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΔΕΥΑ Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Παράκαμψη Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
19. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου, για τη σύνταξη μελετών των φακέλων υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
20. Έγκριση του από 19-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολίσθησης στην επαρχιακή οδό προς Λίθινο του Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
21. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στη θέση «Στάρια» της 3ης επαρχιακής οδού μετά τον οικισμό Χαροκοπίου», προϋπολογισμού 39.700,00 € με ΦΠΑ.
22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Νεγάδων – Φραγκάδων», αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-10-2021.
23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσιών του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021», αναδόχου εταιρείας «ΒSS Ο.Ε.»
24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Κόνιτσας Τελωνείο Μέρτζιανης-Μπουραζάνι-Λουτρά Αμαράντου-Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων Β-Γ επαρχιακή οδός-Συρράκο – Καλαρρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι – Πλατανούσα – Γέφυρα Πλάκας – Πράμαντα και Κατσικά-Διακλάδωση Εγνατίας έτους 2021(παροχή υπηρεσιών)».
26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
27. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης MeDInno (α) ως προς την παράταση της διάρκειας της και την αλλαγή των τίτλων των παραδοτέων Π.6.1.1.α και Π.6.1.1.γ και (β) ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές των παραδοτέων Π.6.1.1.α και Π.6.1.1.γ στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.
28. Έγκριση λύσης σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου RESOR-Supporting Energy Efficiency and Renewable Energy in European Islands and Remote Regions του Προγράμματος Interreg Europe.
29. Έγκριση λύσης σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου APPROVE – Advancing Public Participation and Stakeholder Engagement for the Improvement of renewable energy policies (PGI05543), του Προγράμματος Interreg Europe.
30. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου για τη Δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέμα το καλαρρύτικο πρόβατο γνωστού ως «Μπούτσκο».
31. Έγκριση διορθωμένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ., χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
32. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων παρατεινόμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
33. Έγκριση συμπληρωματικών τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, των οριστικών αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος: 71182.
34. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Δωδώνης Ιωάννινα-Δωδώνη-Δερβίζιανα-Σιστρούνι-Αχλαδέα-Πλατάνια κ.λ.π. έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Ζίτσας – Πωγωνίου έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
37. Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, για προσλήψεις τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022 – 2025.
38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προγράμματος για την συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές κατασκηνώσεις.
39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή τηλεφωνική γραμμής με σύνδεση Internet στον χώρο που φυλάσσονται τα εμβόλια COVID-19 και έγκριση ανακλήσεων αποφάσεων ανάληψης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021.
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην Έκδοση της Επιστημονικής Επετηρίδας «ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ» από το Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών.
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην περιοδική έκδοση «Τζουμερκιώτικα Χρονικά» από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων.
42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Μετσόβου Επαρχιακή οδός Μέτσοβο-Ανθοχώρι-Περιστέρι-Γότιστα έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
43. Έγκριση του από 14-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-05-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση-βελτίωση επαρχιακής οδού 13 Διάσελλο-Σκουληκαριά», προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ.
44. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων στους ποταμούς Κομποτέικο και Άννινο», προϋπολογισμού € 118.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
45. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 220.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
46. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου (σήμανση οριζόντια, κατακόρυφη – ασφάλεια)», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
47. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
48. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση τμήματος της 24ης επαρχιακής οδού (Καστανιά-Ελάτη-Σταυροβρύση)», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
49. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση –επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
50. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος – όρια Ν. Καρδίτσας)», αναδόχου Παναγιώτη Κατέρου ΕΔΕ, μέχρι την 31-07-2021.
51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών βυθομετρικών αποτυπώσεων στις λιμνοθάλασσες ΠΕ Άρτας καθώς και τοπογραφικών αποτυπώσεων στις λουρονησίδες που περικλείουν αυτές».
52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την άρση προσχώσεων σε τάφρο στη θέση Πλατανάκι Νεοχωρίου ΠΕ Άρτας».
53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού των εσοδευτικών στομίων Ζάρκος και Στάχτερ της λιμνοθάλασσας «Τσουκαλιό» με τη χρήση μηχανημάτων έργων».
54. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση φθορών – βελτίωση επαρχιακής οδού από γέφυρα Νεράιδας – Κυπάρισσο – Βρυσέλλα – Παλαιοχώρι – Κοκκινιά», προϋπολογισμού € 202.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
55. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτοτάπητα τμήματος Εθνικής Οδού Παραμυθιάς – Γλυκής», προϋπολογισμού € 248.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
56. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021.
57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης πρόσβασης για την αποκατάσταση του κάστρου ¨Κιάφας¨ Σουλίου (παροχή υπηρεσιών)».
59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών μεταφοράς νερού πλησίον του αρχαιολογικού χώρου Σουλίου για την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό».
60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ενόψει της θερινής περιόδου περιοχής Καραβοστασίου και Πλαταριάς (παροχή υπηρεσιών)».
61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση κατασκευή συρματοκιβωτίων στον Κωκκυτό ποταμό για αντιστήριξη οδού στο Ε.Ο Παραμυθιάς – Κρυσταλλοπηγής (παροχή υπηρεσιών)».
62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση κατασκευή τεχνικού και καθαρισμός ρέματος περιοχής Γλυκής (παροχή υπηρεσιών)».
63. Έγκριση του από 11-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-05-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού € 64.000,00 με ΦΠΑ.
64. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση καταπτώσεων -αντιστηρίξεις – βελτίωση βατότητας και ασφάλειας στην 5η Ε.Ο.», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
65. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ζηρού αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 69.000,00 με ΦΠΑ.
66. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευές τεχνικών στην Ε.Ο.19 Αρχάγγελος – Νεράιδα», προϋπολογισμού € 68.968,89 με ΦΠΑ και ακύρωση της σχετικής αριθμ. 6/330/26-02-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
67. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την πληρωμή δαπανών δημοσίευσης προκηρύξεων διαγωνισμών της Π.Ε. Πρέβεζας.
68. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2021.
69. Έγκριση των Πρακτικών 1/12-05-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2/20-05-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προϋπολογισμού 165.194,70 € με Φ.Π.Α.
70. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση για την υλοποίηση του EΠ «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020, της Πράξης: «Αποκεντρωμένες προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» ΚΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ, MIS 5000146».
71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ενόψει τουριστικής περιόδου στην Αμμουδιά Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».
72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ενόψει τουριστικής περιόδου Μύτικα – Μονολιθίου – Καστροσυκιάς Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».
73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
74. Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, του αριθ. 3109/24-08-2017 (Α/Α Συστήματος: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
75. Έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ/17-05-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ” με κωδικό ΟΠΣ 5000127» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 323.190,47 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
76. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Αμπελοχωρίου – Διακλάδωση προς Ραφταναίους και για την διευθέτηση ομβρίων».
77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
78. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (πολυετής δέσμευση), έγκριση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής, για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 2021-2022 και 2022-2023, μέχρι 30/04/2023 συνολικού προϋπολογισμού 611.072,00 € με ΦΠΑ
79. Έγκριση διενέργειας, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και έξοδα δημοσίευσης του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού € 252.086,83 με Φ.Π.Α., της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5032676).

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares