ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ “RE-GROW CITY”

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας σε συνέχεια των συναντήσεων για την υλοποίηση του Έργου “Re-grow City”, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III στον άξονα «Επενδυτικές Προτεραιότητες» και Ειδικό Στόχο 1-1-3», συμμετείχε στο Τελικό Συνέδριο του Έργου “Re-grow City”, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 18 Μαΐου με τη συμμετοχή οκτώ πόλεων-εταίρων από τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Λετονία και τη Σλοβενία.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, σε κλίμα αμοιβαίας διάθεσης συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση καλών πρακτικών για τη δημιουργία ενός Δικτύου Εθελοντών με κοινό στόχο την αναζωογόνηση της πόλης στους τομείς της κοινωνικής αλληλεγγύης, του περιβάλλοντος, της υγείας και του πολιτισμού, μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών και της ανάπτυξης δράσεων με βιώσιμο τρόπο.
Έγινε επίσης εκτενής αναφορά στη «Νέα Χάρτα της Λειψίας» σχετικά με την ανάγκη προώθησης μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Τον Δήμο Ηγουμενίτσας εκπροσώπησαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής και Ψηφιακής Πολιτικής κα. Βασιλική Τσώτου, οι υπεύθυνοι του Προγράμματος, κ. Παντελής Καραπιπέρης, Υπεύθυνος του Γραφείου Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηγουμενίτσας και η Ειδική Συνεργάτιδα του Δημάρχου κα Δήμητρα Κώτση καθώς και οι Επικεφαλής του Τοπικού Σχεδίου Δράσης ανά τομέα κ. Μάριος Γόγολος, κα. Σταυρούλα Κωνσταντίνου, κα. Νικολέτα Λάμπρου και κα. Βασιλική Πάντου.
Ευχαριστούμε τους επικεφαλής για την αγαστή συνεργασία, η οποία θα συνεχιστεί με σκοπό την προτεραιοποίηση των τοπικών δεξιοτήτων, ώστε να αποτελέσουν μοχλό εξέλιξης της τοπικής μας κοινωνίας, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης που ήδη προωθεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares