ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΊΟ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ ΌΤΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ E-ΔΛΑ ΈΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΊ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΕΣ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ ΣΤΟ (ΠΣΥΔΕΥΝ).

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας σας ενημερώνει ότι στην εφαρμογή e-ΔΛΑ έχουν καταχωρηθεί ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων (ΠΣΥΔΕΥΝ). Οι υποψήφιοι πολίτες καταχωρούν αίτηση για συμμετοχή σε εξετάσεις ναυαγοσωστών μέσω του e-ΔΛΑ. Οι αιτήσεις αυτές είναι διαφόρων τύπων π.χ. αρχική αίτηση, αίτηση για επανεξέταση, για ανανέωση κοκ. Όλες οι αιτήσεις, εκτός της περίπτωσης έκδοσης άδειας άνευ εξετάσεων, πρέπει να συμμετέχουν σε κάποια εξέταση την οποία ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει κατά την οριστική υποβολή της αίτησης στη Λιμενική Αρχή. Επιτρέπεται η επιλογή ημερομηνίας η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (05) ημέρες αργότερα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών της αίτησης από τη Λιμενική Αρχή, η κατάσταση της αίτησης θα πρέπει να αλλάξει από το χρήστη της Λιμενικής Αρχής σε «ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ» ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις καθώς και η πραγματοποίηση των εξετάσεων. Για την περίπτωση που η αίτηση αφορά σε επανεξέταση ή ανανέωση πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία της αρχικής αίτησης μέσω του e-ΔΛΑ μέσω της κατάλληλης επιλογής ειδάλλως δε θα είναι δυνατή η αλλαγή κατάστασης σε «ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ».

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares