Ο ΟΛΗΓ ΓΙΑ ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας, ενόψει της προαναγγελθείσας στα τοπικά μέσα «Πρόσκλησης σε έκτακτης συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη» με θέμα: διαμόρφωση πρότασης κινητοποιήσεων στα πλαίσια της διεκδίκησης της χερσαίας ζώνης Λιμένος Ηγουμενίτσας, παρά το γεγονός ότι έχουν κοινοποιηθεί οι σχετικές προκαταρκτικές ενέργειες του Οργανισμού μας για τον αποχαρακτηρισμό όσων τμημάτων έχουν αποφασισθεί από την ΟΛΗΓ κατά το έτος 2017 και έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., γνωστοποιεί εκ νέου τα παρακάτω, προς έγκυρη πληροφόρηση του Δημοτικού Συμβουλίου και της τοπικής κοινωνίας:

Επί έτη πολλά μέχρι και την ανάληψη της νέας Διοίκησης της ΟΛΗΓ Α.Ε., οι εκκρεμότητες της ΧΖΛ Ηγουμενίτσας και ιδίως ο αποχαρακτηρισμός τμημάτων που δεν είναι αναγκαία και δεν απαιτούνται για λιμενικές δραστηριότητες, δεν αποτέλεσαν ποτέ αντικείμενο προτεραιότητας.

Η παραπληροφόρηση που διαχέεται και η αρνητική χροιά που αποδίδεται στις προσπάθειες του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας για την ολοκλήρωση των σχετικών ανωτέρω διαδικασιών αποτελεί συνέχεια της παραπάνω αδράνειας, η οποία ωστόσο έχει παύσει με ενέργειες της νέας Διοίκησης του Οργανισμού οι οποίες θα οδηγήσουν:
Α) στον αποχαρακτηρισμό τμημάτων τα οποία δεν εξυπηρετούσαν λιμενικές δραστηριότητες είτε δεν κρίνονται αναγκαία για τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του Λιμένα όπως αυτά αποτυπώνονται στα συνημμένα Τοπογραφικά Διαγράμματα τα οποία θεωρήθηκαν από τον τότε Δ/ντή της ΟΛΗΓ ΑΕ.
Β) στον χαρακτηρισμό ως ΧΖΛ και την ένταξη στην περιοχή δικαιοδοσίας της ΟΛΗΓ ΑΕ επιφανειών που παρά το γεγονός ότι είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Λιμένα, δεν είχαν ενταχθεί στα όριά του μέχρι την ανάληψη της νέας Διοίκησης.
Γ) στην τροποποίηση και τον επανακαθορισμό των ορίων της ΧΖΛ με τα όρια τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της και βεβαίως δίχως να περιλαμβάνονται οι επιφάνειες που ως αστικής χροιάς, θα αποδοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο και στην τοπική κοινωνία.

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας αλλά και ο Δήμαρχος προσωπικά, είναι πλήρως και εμπεριστατωμένα ενημερωμένος για τις ανωτέρω εκ του νόμου απαραίτητες διαδικασίες αλλά και για την πλήρη συνεργασία μας με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ναυτιλίας, για την επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Σημειώνεται εκ νέου ότι η διενέργεια του Διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της ΟΛΗΓ Α.Ε., δεν συνδέεται και δεν αφορά τα ανωτέρω Τμήματα της ΧΖΛ που, ως αστικής χροιάς, ήδη προωθούνται προς αποχαρακτηρισμό,δυνάμει της αναλυτικής υπ’ αριθ. 1/27.01.2017 απόφασης του ΔΣ της ΟΛΗΓ ΑΕ, για την τροποποίηση και επανακαθορισμό των ορίων της ΧΖΛΗγουμενίτσαςαφού βεβαίως ολοκληρωθούνοι ενέργειες και διαδικασίες που υπαγορεύει ο Νόμος (τυχόν νομιμοποιήσεις επιχώσεων, επαναχάραξη αιγιαλού κ.λπ.).

Ήδη ολοκληρώνεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Βόρειο Τμήμα του Λιμένα, προκειμένου να κατατεθεί για διαβούλευση ώστε να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες επαναχάραξης του αιγιαλού κατόπιν της απαραίτητης εκ του νόμου νομιμοποίησης των τμημάτων αυτών.

Υπό εξέταση βρίσκεται και η νομιμοποίηση αυθαιρέτων προσχώσεων σε τμήμα δρόμου του Δρεπάνου καθώς και η λύση νομιμοποίησης σε αυτό το ευαίσθητο προς απόδοση στην τοπική κοινωνία τμήμα της σήμερα χαρακτηρισμένης ΧΖΛ Ηγουμενίτσας.

Επαναλαμβάνουμε ότι το εγχείρημα αυτό, δηλαδή η νομιμοποίηση των αυθαίρετων προσχώσεων, τέθηκε ως προτεραιότητα της Διοίκησής μας, διότι από τη μελέτη της σχετικής αλληλογραφίας και τις προσκλήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών, διαπιστώθηκε ότι, ουδεμία από τις απαραίτητες εκ του νόμου διαδικασίες νομιμοποίησης των προς αποχαρακτηρισμό τμημάτων της ΧΖΛ Ηγουμενίτσας έλαβαν χώρα στο παρελθόν, ώστε να είναι δυνατός ο αποχαρακτηρισμός τους -ούτε καν οι μελέτες για τα τμήματα που χρήζουν νομιμοποίησης-, τις οποίες η σημερινή Διοίκηση της ΟΛΗΓ διεξάγει, αποκλειστικά προς όφελος της τοπικής Κοινωνίας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Με τα ανωτέρω εξασφαλίζεται ότι κανένα τμήμα δεν θα υφίσταται παράνομα, δίνοντας τη δυνατότητα επανακαθορισμού Αιγιαλού και βεβαίως στη συνέχεια τον αποχαρακτηρισμό όσων τμημάτων έχει αποφασισθεί να αποχαρακτηρισθούν. Σαφώς αναδεικνύεται δε, ότι ο Οργανισμός μας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ασφαλή απένταξη των τμημάτων που προορίζονται προς αποχαρακτηρισμό, τα οποία σημειώνουμε ότι ούτως ή άλλως, δεν προβλέπονται προς παραχώρηση σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σε αυτή την προσπάθεια, η οποία θα οδηγήσει στην απόδοση των τμημάτων αυτών στην τοπική κοινωνία, δεν πρέπει να λείπει η συμβολή κανενός. Όπως βεβαίως και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την οποία είμαστε βέβαιοι.

Το παρόν έχουμε την τιμή να αποστείλουμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας, για την ενημέρωσή του ενόψει της σημερινής Συνεδρίασής του και προς δημοσίευση από τον τοπικό τύπο και μέσα για την ενημέρωση των πολιτών.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares