ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 13.00 θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
1.Επικύρωση πρακτικού–αποφάσεων 9ης/29-6-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου
2.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β ́ τρίμηνο του 2021(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)
3.Έγκριση Απολογισμού Εσόδων –Εξόδων οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)
4.Ενημέρωση σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2021-2027 (αρμόδια: η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου)

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares