ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. – μέσω τηλεδιάσκεψης – η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης με τα εξής θέματα στην Ημερήσια Διάταξή της:
1. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η):«Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 63.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Φτέρη», Τ.Κ. Καρβουναρίου, Δήμου Σουλίου, ΠΕ Θεσπρωτίας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΙΚΕ».

2. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(Μ.Π.Ε.)του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η, α/α 125): «Υφιστάμενη μονάδα παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος, με διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Τ.Κ.
Κορώνης της Δ.Ε. Φαναρίου του Δ. Πάργας, Φορέας
πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ- Λατομεία Α.Ε.»
3. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Ανανέωσης- Τροποποίησης της υπ’αριθμ.6300/2005 ΑΕΠΟ του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 6η, α/α 17) : «Αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων, που βρίσκονται στην θέση «Λιμνοπούλα», περιοχή Αμπελοκήπων του Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι το Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
Ιωαννίνων(Π.Ε.Α.Κ.Ι.), Αμπελοκήπων του Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».

4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 2η):«Οριοθέτηση- Διευθέτηση ρέματος 5ηςΠολεοδομικής Ενότητας, Δ.Ε. Ηγουμενίτσας, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας
πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι o Δήμος Ηγουμενίτσας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης.

5. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(Μ.Π.Ε.)του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η, α/α 8): «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο, ρέματος ΖΟΡΙΚΑ, ισχύος 1,435
MW, στο Τ.Κ. Γρεβενετίου, Δ.Ε. Ανατολικού Ζαγορίου, Δ. Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « ΕΥΔΩΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

6. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(Μ.Π.Ε.)του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η, α/α 8): «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο, ποταμού ΒΑΡΔΑ, ισχύος 1,12
MW, στο Τ.Κ. Γρεβενετίου, Δ.Ε. Ανατολικού Ζαγορίου, Δ. Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « ΕΥΔΩΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

7. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(Μ.Π.Ε.)του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 9η, α/α 01): «Πτηνοσφαγείο –τυποποιητήριο κρέατος, με υδρογεώτρηση, εγκατεστημένο στη θέση «ΜΠΙΕΤΙ» της Τ.Κ. Κατσικάς, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « ΛΑΜΔΑ ΕΠΕ».

8. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(Μ.Π.Ε.)του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η): « Υφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα, δυναμικότητας 30.000 (αύξηση
δυναμικότητας από 15.000 πτηνά πάχυνσης σε 30.000 πτηνά), με υδρογεώτρηση, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στη θέση «ΣΑΔΙΑ ή ΦΤΕΛΙΑΔΑ» της Τ.Κ. Ανέζας, Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου»(υπαγωγή στο άρθ. 9 του ν. 4014/2011).Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Κωνσταντίνος Λάμπρου.

9. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(Μ.Π.Ε.)του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 5η, α/α 03): «Λατομείο μαρμάρων στη θέση «ΖΟΥΡΛΟΚΩΣΤΑ» της Τ.Κ. Κληματιάς, Δ.Ε. Ευρυμενών, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων,». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία:«Ι.ΛΙΑΚΟΣ-Κ. ΘΑΝΟΣ Ο.Ε.».

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares