ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10 π.μ. συνεδριάζει στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξή της.
1. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η): «Υφιστάμενη μονάδα παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στη θέση «Αλατοπία», αγροκτήματος
Αργυροτόπου της Δ.Ε. Συβότων του Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε Ηγουμενίτσας, Περιφέρειας Ηπείρου»(υπαγωγή στο άρθρο 9 του Ν. 4014/2011). Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ- Λατομεία Α.Ε.».

2. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 8, α/α 4 «Μετεγκατάσταση μονάδας οστρακοκαλλιέργειας, από τη θέση «εκβολές Καλαμά», Δήμου Φιλιατών, σε νέα θέση στον όρμο Βάλτου, Δήμου Ηγουμενίτσας, ίδιας έκτασης 28,9 στρ και ίδιας δυναμικότητας 160 τόνων/έτος, ιδιοκτησίας Σακκά Κων/νου του Βύρωνα». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου 2 ή της δραστηριότητας είναι ο ΣΑΚΚΑΣ ΒΥΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ».

3. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου(υποκατηγορία Α1, ομάδα 2η):«Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον
ποταμό Αχελώο». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΔΕΗ Α.Ε.».

4. Τροποποίηση της αριθμ. 12/56/19-7-2021 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, σχετικά με την έγκριση κατανομής χρηματοδότησης της συμμετοχής της
Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις κατά το 2ο εξάμηνο του 2021.

5. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Σ.Μ.Π.Ε.) για τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, των ετών 2020 – 2029 & 2021 – 2030.

6. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Σ.Μ.Π.Ε.) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α. στη συνεδρίαση μπορούν να λάβουν μέρος αποκλειστικά πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία ένα άτομο ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας). Οι προσερχόμενοι στη συνεδρίαση θα πρέπει κατά την είσοδό τους στην αίθουσα να επιδεικνύουν το ανάλογο πιστοποιητικό στη Γραμματέα της Επιτροπής.

«ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021»
Από το Υπουργείο Υγείας, ανακοινώθηκε ότι οι εξετάσεις των υποψηφίων Φαρμακοποιών για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ορίστηκαν για τη Δευτέρα 18-10-2021.
1. Οι πρωτοεξεταζόμενοι υποψήφιοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στις οικείες τους Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας – Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων, οι οποίες με τη σειρά τους θα τα διαβιβάσουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, ώστε να πρωτοκολληθούν εκεί το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11-10-2021.
Όλοι οι υποψήφιοι πρωτοεξεταζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά έως 11-10-2021 μέσω e-mail στο gram.kesy@moh.gov.gr, ποια μαθήματα θα εξεταστούν ώστε να καθοριστούν οι χώροι που απαιτούνται.
2. Αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα:
α) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων
– Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων : 26510-87138 & 26510-87131
β) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας
– Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων : 26813-63511 & 26813-63512
γ) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας
– Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων : 26653-60186 & 26653-60184
δ) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας
– Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων : 26823-62113 & 26823-62112
ε) Υπουργείο Υγείας, Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, Εκτελεστική Επιτροπή, Δ/νση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Διοικητικής – Γραμματειακής Υποστήριξης (κ. Ζαχαράκης) στα τηλέφωνα 210-8208791 ή 2108208793
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (μόνο για πρωτοεξεταζόμενους) ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40, ΑΘΗΝΑ)
3. Όλοι οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους υποχρεωτικά μάσκα προσώπου και κατά την είσοδό τους στις εξετάσεις απλή βεβαίωση χειρόγραφη / δήλωση αρνητικού ελέγχου (self test) έως 24 ώρες πριν. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares