H ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Με την συμμετοχή δημάρχων ορεινών δήμων, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος Σουλίου Γιάννης Καραγιάννης, Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης, Αγράφων Αλ. Καρδαμπίκη, Νοτίου Πηλίου Μ. Μιτζικός, Γορτυνίας Ευ. Κούλης, Βορείων Τζουμέρκων Ι. Σεντελές και εκπροσώπους απο τους δήμους Δελφών, Νικολάου Σκουφά, Ζίτσας και Νέστου, συνεδρίασε η Επιτροπή Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ με κεντρικό θέμα την υποστελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών.

Το δεύτερο σημαντικό θέμα, που αναδείχθηκε κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής, για την ισόρροπη και ισότιμη ανάπτυξη αυτών, των κατά κανόνα φτωχών και μειονεκτικών περιοχών, είναι η ανάγκη εκπόνησης εξειδικευμένων επιχειρησιακών σχεδίων, τέτοιων που θα υποστηρίξουν την διοικητική και οικονομική τους αυτάρκεια και την επί ίσοις όροις συμμετοχή τους στον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας.

Και αυτό, όπως τονίστηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών, Σωκράτη Κεφαλογιάννη, δήμαρχο Ανωγείων, καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμο σήμερα που είναι σε εξέλιξη το Σχέδιο Ανάκαμψης της χώρας και η διασφαλισμένη χρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και το νέο ΕΣΠΑ κ.λπ.

Η Επιτροπή σε ότι αφορά στη στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών θα διατυπώσει την εξής πρόταση – αίτημα προς το υπουργείο Εσωτερικών:

Να γίνει άμεσα ενιαία προκήρυξη θέσεων για τρεις βασικές ειδικότητες, μηχανικού, οικονομολόγου και κοινωνικού λειτουργού, για τη στελέχωση των υπηρεσιών των ορεινών δήμων με εξειδικευμένο προσωπικό. Παράλληλα το υπουργείο Εσωτερικών να μεριμνήσει για την κατάρτιση αυτών των στελεχών μέσω του ΕΚΔΔΑ και κατά τρόπο αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόστηκε για το πρόγραμμα «Καποδίστριας».

«Η ελλιπής στελέχωση, υπογράμμισε ο κ. Κεφαλογιάννης, έδειξε ότι εμποδίζει τους ορεινούς δήμους να συμμετέχουν επί ίσοις όροις στα διάφορα χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά εργαλεία, με αποτέλεσμα οι δήμοι αυτοί να μη μπορούν να εξυπηρετήσουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο. Ωστόσο η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών τους είναι και θέμα δίκαιης και ισότιμης αντιμετώπισης τόσο των ίδιων ως οργανισμών όσο και των δημοτών τους».
Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων κατά ορεινή περιοχή

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, κατά ορεινή περιοχή, με βάση τα οποία οι δήμοι θα υλοποιούν έργα και δράσεις.

Η χρηματοδότηση για τη σύνταξη των σχεδίων να γίνει από το ΕΠ Τεχνική Βοήθεια του ΕΣΠΑ. Η σύνταξη των σχεδίων να γίνει από την ΕΕΤΑΑ που διαθέτει την αντίστοιχη τεχνογνωσία, και να είναι στα πρότυπα του ολοκληρωμένου προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης «Πίνδος».
Σε ότι αφορά στη χρηματοδότηση υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων, αυτή μπορεί να αντλεί πόρους από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και κατά προτεραιότητα μέσω του ΠΔΕ.

Η Επιτροπή ζητά επίσης την έκτακτη χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτερικών των ορεινών δήμων για δαπάνες θέρμανσης των σχολικών μονάδων, δεδομένης της μεγάλης αύξησης των τιμών των καυσίμων και της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων.

Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν από τους Γ. Γούπιο διευθυντή της ΕΕΤΑΑ και τον Κ. Σιδηρόπουλο στέλεχος ΜΟΔ/ΕΕΤΑΑ οι άξονες μελέτης που έχει ανατεθεί από την ΚΕΔΕ για τις ορεινές περιοχές. Στόχος της μελέτης αυτής είναι οι ορεινές περιοχές που αποτελούν το 70% της χωρικής έκτασης της χώρας και συγκεντρώνουν μόλις το 10% του πληθυσμού της, να καταστούν οικονομικά και διοικητικά αυτάρκεις.

ΠΗΓΗ: paramythia-online.gr

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares