ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ηγουμενίτσας
Έχοντας υπόψη:
1.Την ανάγκη για την ομαλή διεξαγωγή της παρέλασης για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου
1940 σε χώρους ευθύνης της Υπηρεσίας μας.
2. Τη Μόνιμη Αστυνομική Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 05 (Σ.ΜΕ.Α.Τ 05)
3. Τις διατάξεις του Άρθρου 52 του ν.2696/1999(Α΄57) “Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας” όπως ισχύει
4. Το άρθρο 173 του ΓΚΛΗ (Β΄ 479/1978).
5. Το πρόγραμμα εορτασμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης παντός τροχοφόρου οχήματος στις παρακάτω οδούς επί της
Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας κατά το χρονικό διάστημα το οποίο είναι απαραίτητο για την ομαλή
διεξαγωγή του εορτασμού της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 την Πέμπτη 28/10/2021.
Α. Οδός Εθνικής Αντιστάσεως κατά το τμήμα από την οδό 8ης Δεκεμβρίου έως την διασταύρωση με την οδό
Σκυλοσόφου Διονυσίου.
Β. Οδός Νέας Παραλιακής κατά το τμήμα από το ύψος του Δημοτικού Πάρκινγκ (έναντι Ιερού Ναού
Ευαγγελιστρίας) έως το ύψος της διασταύρωσης Παλαιού Τελωνείου.
2. Την απαγόρευση κυκλοφορίας παντός τροχοφόρου οχήματος: i) στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως κατά το
τμήμα από την οδό 8ης Δεκεμβρίου έως την διασταύρωση με την οδό Σκυλοσόφου Διονυσίου και ii) στην
αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της Νέας Παραλιακής οδού από το ύψος του Δημοτικού Πάρκινγκ (έναντι Ιερού
Ναού Ευαγγελιστρίας) έως το ύψος της διασταυρώσεως έναντι καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
“ΤΡΑΜ”.
3. Η ως άνω απαγόρευση ισχύει από την 05:00 έως πέρας της παρελάσεως την Πέμπτη 28/10/2021.
4. Σε περίπτωση με συμμόρφωσης των ιδιοκτητών των σταθμευμένων οχημάτων στις ως άνω αναφερθείσες
οδούς, αυτά θα μετακινούνται κατά τα οριζόμενα από το αρθ. 34 παρ.8 του ν.2686/1999(Α΄57) “Κύρωση του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας” όπως ισχύει και θα επιβάλλονται παράλληλα οι προβλεπόμενες διοικητικές
κυρώσεις.
5. Η παρούσα Απόφαση να γίνει ευρέως γνωστή με ανακοίνωση τύπου.
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΟΡΙΖΗΣ Κωνσταντίνος

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares