1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ»

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Στο πλαίσιο ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού για την 1η προκήρυξη ιδιωτικών έργων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ (Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014) για την περιοχή της Θεσπρωτίας, η οποία λήγει στις 13 Δεκεμβρίου 2021, η ΟΤΔ της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. διοργανώνει σειρά ενημερωτικών συναντήσεων για όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές στους Δήμους της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος της ΠΕ Θεσπρωτίας. Στις συναντήσεις θα παρουσιαστούν οι δράσεις/ενέργειες, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, τα ποσοστά ενίσχυσης, η περιοχή εφαρμογής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων πράξεων, ο τρόπος υλοποίησής τους, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων, τα απαιτούμενα κατά την υποβολή δικαιολογητικά. Επίσης θα παρουσιαστεί ο τρόπος υποβολής της πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΠΣΚΕ.
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να παραστούν στις ενημερωτικές ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν:
• στην Ηγουμενίτσα, την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ “ΠΑΝΘΕΟΝ”.
• στα Σύβοτα, την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.

Στους χώρους των εκδηλώσεων θα μπορούν να εισέρχονται λόγω περιορισμών για τον COVID–19 μόνο όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο και φέρουν μαζί τους το σχετικό πιστοποιητικό ή φέρουν βεβαίωση αρνητικού rapid test τελευταίου 48ωρου, συνοδευόμενα από αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (π.χ. Αστυνομική Ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης).

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares