ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε και η νέα (3η κατά σειρά) έρευνα αγοράς της Περιφέρειας Ηπείρου, με την συνεργασία του εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων, του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σχετικά με τις νέες τάσεις των Ελλήνων καταναλωτών στην νέα μετά COVID-19 εποχή ως προς τα Ηπειρωτικά και τα λοιπά ελληνικά, παραδοσιακά τρόφιμα. Αυτή την φορά μελετήθηκε η επιθυμία των καταναλωτών ως προς τις πληροφορίες ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ* που αυτοί θέλουν να γνωρίζουν πριν επιλέξουν το τρόφιμο..

(* Ιχνηλασιμότητα ορίζονται οι πληροφορίες «από το χωράφι στο ράφι» που ο καταναλωτής θα ήθελε να γνωρίζει για το εκάστοτε τρόφιμο πριν επιλέξει να το αγοράσει).

Η έρευνα συμπεριέλαβε 1707 καταναλωτές από όλη την Ελλάδα, υλοποιήθηκε μέσω διαδικτύου τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο 2021, και συμπεριελάμβανε συνολικά 20 διακριτές ερωτήσεις «πληροφοριών» κατανεμημένες στις 5 κατηγορίες που εμφανίζονται στον πίνακα παρακάτω.

Οι καταναλωτές εμφανίστηκαν να είναι πιο απαιτητικοί για πληροφόρηση ως προς τα Ηπειρωτικά παραδοσιακά τρόφιμα σε σχέση με τα υπόλοιπα ελληνικά. Αν και για τις πληροφορίες «στην συσκευασία» των Ηπειρωτικών τροφίμων δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ (μόνο 55%) σε σύγκριση με των υπόλοιπων ελληνικών (68%), και για τις πληροφορίες «διαδικασίας παραγωγής» σχετικά το ίδιο, 74% για τα Ηπειρωτικά, και 77% για τα λοιπά ελληνικά, στις υπόλοιπες κατηγορίες η επιθυμία τους για πληροφόρηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη ως προς τα Ηπειρωτικά τρόφιμα. Συγκεκριμένα θέλουν πληροφορίες για «τις προσωπικές εμπειρίες με τα Ηπειρωτικά τρόφιμα» σε ποσοστό 78% (σε σύγκριση με το 65% για τα λοιπά ελληνικά), για το ίδιο «το Ηπειρωτικό τρόφιμο» σε ποσοστό 87% (μόνον 64% για τα λοιπά ελληνικά), και το σημαντικότερο για «την ποιότητα του Ηπειρωτικού τρόφιμου» σε ποσοστό 94%! (μόνο 69% για τα λοιπά ελληνικά).

* %: το σύνολο των απαντήσεων «αρκετά σημαντικά» + «πολύ σημαντικά» που έδωσαν οι ερωτηθέντες ανά κατηγορία για τα παραδοσιακά τρόφιμα

Ο περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης αναφερόμενος στα ευρήματα της νέας αυτής έρευνας αναφέρει: «Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο για την διερεύνηση του καταναλωτή στην «νέα» μετά κορονοϊό εποχή αποφέρει ήδη σημαντικά ευρήματα. Η πρώτη έρευνα μας έδειξε την υψηλή στις προτιμήσεις των καταναλωτών εκτίμηση για τα Ηπειρωτικά τρόφιμα, και η δεύτερη έρευνα μας έδειξε ότι αυτή προκύπτει από την εμπιστοσύνη τους στην αυθεντικότητα, στην βιωσιμότητα και στην υγιεινή των τροφίμων μας, χωρίς να είναι σίγουροι για την ασφάλεια και την γευστικότητα τους (γιατί δεν τα έχουν δοκιμάσει!).

Τα ευρήματα αυτής της 3ης έρευνας, μαζί με τα υπόλοιπα που παρατίθενται στην επιστημονική δημοσίευση, μας υποδεικνύουν το αυξημένο ενδιαφέρον των καταναλωτών στα τοπικά μας προϊόντα, στην μετά COVID εποχή, για τα οποία όμως θα ζητάνε επιτακτικά συγκεκριμένες πληροφορίες (τρόφιμου, ποιότητας, προσωπικής εμπειρίας) για να τα επιλέξουν στο τραπέζι τους!

Τα ευρήματα των ερευνών θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και από τους παραγωγούς μας στον σχεδιασμό, τυποποίηση, προβολή και προώθηση των προϊόντων τους στην νέα εποχή που έρχεται. Με αφετηρία τα μέχρι τώρα ευρήματα των ερευνών σχεδιάζουμε με το πανεπιστήμιο την επόμενη έρευνα συνέχεια της προηγούμενης. Να σημειώσω τέλος ότι οι εν λόγω έρευνες είναι και μία «έμμεση» διαφήμιση των παραδοσιακών τροφίμων δεδομένου ότι έχουμε αμφίδρομη επικοινωνία με πάνω από 1500 καταναλωτές πανελλαδικά κάθε φορά που συμπληρώνεται ένα ερωτηματολόγιο».

Η έρευνα, με όλα τα αναλυτικά στοιχεία ερωτήσεων, απαντήσεων, συμπερασμάτων κ.α., δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Sustainability, όπου μπορεί κανείς να βρει όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας:

«Consumers’ perception on traceability of the Greek traditional foods in the post COVID-19 era» D. Skalkos, I.S. Kosma, E. Chasioti, T. Bintsis, H.C. Karantonis, Sustainability, 2021, 13, 12687, 1-17,
https://doi.org/10.3390/su132212687

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares