ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ Ε.Υ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου με έγγραφό της προς το Δήμο Ηγουμενίτσας διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης τεσσάρων υποέργων της πράξης «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Ηγουμενίτσας».

Ειδικότερα, πρόκειται για τα υποέργα:
«Προμήθεια ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου τριαξονικού οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 24m3», προϋπολογισμού 218.240 ευρώ
«Προμήθεια ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου διαξονικού οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 14m3 με σύστημα πλύσης κάδων», προϋπολογισμού 202.120 ευρώ
«Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού τριαξονικού μικτού φορτίου 26t», προϋπολογισμού 173.600 ευρώ
«Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού διαξονικού μικτού φορτίου 19tn με γερανό και αρπάγη», προϋπολογισμού 192.200 ευρώ

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares