Διπλή συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, την Παρασκευή στις 18:00

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Διπλή συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, την Παρασκευή στις 18:00 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

1ο δημοτικό συμβούλιο

  • ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ Έγκριση Ισολογισμού του Δήμου Σουλίου οικονομικού έτους 2020

2ο δημοτικό συμβούλιο

  • ΘΕΜΑ 1ο Αποδοχή Επιχορηγήσεων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2021
  • ΘΕΜΑ 2ο Ετήσια επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ» του Δήμου Σουλίου για το έτος 2022
  • ΘΕΜΑ 3ο Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022
  • ΘΕΜΑ 4ο Περί συμμετοχής στο έργο για τη δημιουργία των ενεργειακά ανεξάρτητων κτιρίων στην περιοχή του Δήμου Σουλίου, ως μέρος του ολοκληρωμένου πολυεθνικού έργου: «Καινοτομία και πράσινη ενέργεια για ενεργειακά αυτόνομα κτίρια στη Βουλγαρική Δημοκρατία, στην Ελληνική Δημοκρατία και στη Δημοκρατία της Ρουμανίας», έχοντας ως πηγή χρηματοδότησης το πρόγραμμα LIFE 2021-2027
  • ΘΕΜΑ 5ο Δ’ Κατανομή ποσού 32.720,00 ΕΥΡΩ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου Σουλίου
  • ΘΕΜΑ 6ο Κατανομή ποσού 8.180,00 ΕΥΡΩ για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων του Δήμου Σουλίου
  • ΘΕΜΑ 7ο Πρόταση προσθήκης ειδικότητας στο 1ο ΕΠΑΛ Παραμυθιάς
  • ΘΕΜΑ 8ο Γνωμοδότηση για Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares