ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/12 2021 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Φιλιάτες,   10/12 /2021

 

ΠΡΟΣ

 

α) Δήμαρχο Φιλιατών  Σπυρίδων Παππά

(β) Αντιδημάρχους

 1. Γκίκα Θωμά
 2. Κατσάρη Πέτρο
 3. Παππά – Μάλλιου Ουρανία

 (γ) Τακτικά Μέλη Δ.Σ.

1.Πανταζάκος Μιχαήλ

 1. Ευθυμίου Βρακά Ελένη
 2. Γκίζας Χρήστος

4.Σκόδρας Βασίλειος

 1. Τσότσης Δημήτριος

6.Ντάφλου Ευθυμία (Έφη)

7.Ζιάκας Γρηγόριος

 1. Καίσαρη Παρασκευή

9 .Σκεύης Δημήτριος

10.Φερεντίνος Σπυρίδων

11.Κολιομίχος Σπυρίδων

12.Λένης Φίλιππος

13.Τόλης Χριστόφορος

 1. Μπέλλος ΄Αρης- Παναγιώτης

15.Λιανός Ευάγγελος

 1. Καψάλης Δημήτριος
 2. Ρέγκας Λαέρτης

) Προέδρους Κοινοτήτων 

 

 

 

 

Σας καλούμε σε «δια περιφοράς» (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά),  τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 17/12/2021 ημέρα Παρασκευή    και ώρα 10:45 π.μ. έως 11:45 π.μ.   για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας , σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019), β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) με την από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-03-2020), την αριθμ.εγκύκλιο 246 του ΥΠ.ΕΣ με αριθ. πρωτ: 77233/13.11.2020 ,την αριθμ. εγκύκλιο 643 του ΥΠ.ΕΣ με αριθ. πρωτ: 69472/24.09.2021, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν για λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων:

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

 1. Αίτηση της Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Φιλιατών για χορήγηση άδειας χρήσης  κοινόχρηστου χώρου.

 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

 

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                         Ιωάννης Τ. Μποροδήμος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

 1. κ Γιόγιακας Βασίλειος – Βουλευτής Ν. Θεσπρωτίας
 2. κ. Κάτσης Μάριος–Βουλευτής Ν. Θεσπρωτίας
 3. κ. Θωμά Πιτούλη Αντιπεριφερειάρχη  Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
 4. Περιφερειακούς Συμβούλους Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
 5. Δήμαρχο Ηγουμενίτσας
 6. Δήμαρχο Σουλίου
 7. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηγουμενίτσας
 8. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου
 9. Εμπορικό Σύλλογο Φιλιατών
 10. Μ.Μ.Ε.

11.Κόμματα Ελληνικού Κοινοβουλίου

 1. Εκπρόσωπο συλλόγου

 

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares