Πρόγραμμα ΕΒΕΑ για νεοφυείς γυναικείες επιχειρήσεις: Νέα παράταση για την υποβολή αιτήσεων

ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τελευταία νέα

Έως και τις 28 Ιανουαρίου 2022 παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη νεοφυών γυναικείων επιχειρηματικών ομάδων / επιχειρήσεων στη Θερμοκοιτίδα νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α., του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών – Ε.Β.Ε.Α.

Το Ε.Β.Ε.Α., η Θ.Ε.Α. και το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών – Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε., απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση, σε καινοτόμες γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες / επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους, στη δομή της “Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α.”, του “Κέντρου Επιχειρηματικότηταs – Κωνσταντίνος Μίχαλος” και να ενταχθούν στο πρόγραμμα φιλοξενίας της Θερμοκοιτίδας του Ε.Β.Ε.Α.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Στο πρόγραμμα φιλοξενίας καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ένταξης / συμμετοχής:
-Νεοσύστατες επιχειρήσεις με γυναίκες ιδρύτριες ή και συνιδρύτριες, καθώς και επιχειρήσεις στις οποίες οι γυναίκες κατέχουν την πλειοψηφία των μεριδίων/μετοχών της επιχείρησης και συμμετέχουν με ποσοστό πάνω από το 50%, στην εκτελεστική διοίκηση διαχείριση της επιχείρησης.
-Νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες, στις οποίες τα μέλη τους αποτελούνται από γυναίκες, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

Στην ιστοσελίδα www.theathensincube.gr υπάρχει η αίτηση υποβολής πρότασης για την ένταξη στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α., καθώς και οι οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή της, ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο e-mail info@theathensincube.gr και στα τηλέφωνα της Γραμματείας της Θ.Ε.Α.:211 1036904, 211 1036935, 211 1036958 από τις 8:00 π.μ. έως και τις 16:00 μ.μ.
Τα οφέλη

Τα οφέλη που εξασφαλίζουν όλες οι επιχειρηματικές ομάδες από τη συμμετοχή τους στη Θ.Ε.Α., περιλαμβάνουν:

-Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ – προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.ά.

-Προώθηση συνεργειών μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων.

-Υποστήριξη για την πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια που αφορούν στη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης.

-Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

-Δράσεις επιχειρηματικής δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

-Διαμόρφωση κοινών ενδιαφερόντων και στόχων μεταξύ των νεοφυών ομάδων, σε επιχειρησιακό επίπεδο.

πηγη:enikonomia.gr

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares