Το σχέδιο για το κτίριο Bvlgari. Τι θα φιλοξενεί στο εσωτερικό του ως πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Ο Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης που θα φιλοξενηθεί στο Κτίριο Bvlgari μετα την κτιριακή αποκατάστασή του θα έχει ως βασικό σκοπό να φιλοξενήσει σημαντικές λειτουργίες πολιτισμού και εκπαίδευσης του δήμου καθώς και να «εξιστορεί» στους χώρους του Μυθους και Ιστορίες από τη μακραίωνη διαδρομή του ανθρώπου στον Αχέροντα, το Σούλι και την ευρύτερη περιοχή της Παραμυθιάς.

Το κτίριο έχει δομημένη έκταση 1043 μ2 και μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, θα φιλοξενεί:

 1. Μόνιμες εκθέσεις για την ιστορία της οικογένειας και του οικου BVLGARI, της Παραμυθιάς, για το Σούλι και τους Σουλιώτες, για τον μυθικό Αχέροντα και το πέρασμα στον Άδη,
 2. Χώρους τέχνης, ψυχαγωγίας και βιβλιοθήκης/αναγνωστηρίου (αίθουσα πολιτιστικών δραστηριοτήτων από τον «Φ.Ο.Π.», αίθουσα παραμυθιού και θεατρικού παιχνιδιού μικρών μαθητών, αίθουσα βιβλιοθήκης – αναγνωστήριο),
 3. Χώρους στέγασης (γραφεία και αρχείο) της αρμόδιας υπηρεσίας του Δ. Σουλίου, που θα το λειτουργεί,
 4. Λειτουργία ΚΔΑΠΔ. Σουλίου
 5. Χώρους κυλικείου/καφενείου και εκθετηρίου/πωλητηρίου

Προβλέπεται να διαμορφωθούν κατάλληλα τόσο το κτίριο όσο και οι χώροι του ώστε να εξυπηρετήσουν τις ακόλουθες λειτουργίες/χρήσεις:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α.

Χώροι διαδραστικών εκθέσεων για την οικογένεια ΒΟΥΛΓΑΡΗ και την Παραμυθιά, τη μυθολογία και την ιστορία της περιοχής Σουλίου και Αχέροντα:

 • Στον α’ όροφο θα παρουσιάζονται: – η ιστορία της οικογένειας και του ΟΙΚΟΥ BVLGARI και η ιστορία της Παραμυθιάς – χώρος διαδραστικής έκθεσης για το Σούλι και τους Σουλιώτες, – διαδραστική έκθεση για τον μυθικό Αχέροντα και το πέρασμα στον Άδη.
 • Στο ημιυπόγειο θα βελτιωθεί ο υφιστάμενος χώρος ανάδειξης της ιστορίας της εκτέλεσης των 49 προκρίτων της Παραμυθιάς. Το σύνολο των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι διαδραστικών εκθέσεων είναι 387,76 μ2 (37,17 % της συνολικής δομημένης έκτασης).

ΕΝΟΤΗΤΑ Β:

Β1. Χώροι τέχνης, ψυχαγωγίας και βιβλιοθήκης/αναγνωστηρίου. Οι εκμεταλλεύσιμοι χώροι που θα χρησιμοποιούνται από τους πολίτες της Παραμυθιάς ως χώροι ψυχαγωγίας και πολιτισμού θα είναι:

 • Στο ισόγειο, αίθουσα 14 ως βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο, Αίθουσα 16, παραμυθιού και θεατρικού παιχνιδιού μικρών μαθητών
 • Στο ημιυπόγειο αίθουσα Υ2, αίθουσα πολιτιστικών δραστηριοτήτων από τον «Φιλοπρόοδο Όμιλο Παραμυθιάς (Φ.Ο.Π.)». Το σύνολο των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι τέχνης, ψυχαγωγίας και βιβλιοθήκης/αναγνωστηρίου είναι 329,43 μ2 (31,58 %).

Β2. Χώροι στέγασης (γραφεία και αρχείο) των υπηρεσιών του Δ. Σουλίου. Οι εκμεταλλεύσιμοι χώροι που θα χρησιμοποιούνται ως γραφεία υπηρεσιών του Δήμου θα είναι:

 • Στον όροφο, γραφείο 01, και – Χώρος φύλαξης αρχείων/συντήρησης Υ1 στο ημιυπόγειο. Το σύνολο των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι γραφείων και τήρησης αρχείων/συντήρησης είναι 90 μ2 (8,63%) Β3.
 • Λειτουργία ΚΔΑΠ Δ. Σουλίου: Οι χώροι που θα χρησιμοποιεί το ΚΔΑΠ στο ισόγειο είναι 111,96 μ2 (10,74%)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.

Χώρος κυλικείου/καφενείου και εκθετηρίου/πωλητηρίου:

 • Στο ισόγειο, χώρος εισόδου 11 και 12 ως κυλικείου/καφενείου και εκθετηρίου/πωλητηρίου,
 • Στο δώμα ο χώρος Δ1, καθώς και ο χώρος προθαλάμου κλιμακοστασίου, ως χώρος παραδοσιακού καφενείου. Το σύνολο των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι κυλικείου/ καφενείου και εκθετηρίου/πωλητηρίου είναι 123,98 μ2 (11,88%). Το κυλικείο/εκθετήριο/καφενείο θα ανατεθεί σε ιδιώτη με σχετικό διαγωνισμό.

Ο Πολυχώρος θα είναι πλήρως προσβάσιμος από άτομα μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ). Η πρόσβαση στο χώρο της εισόδου θα είναι ευχερής οδικά με ΙΧ αυτοκίνητο, ενώ στο χώρο στάθμευσης θα προβλέπεται και ειδικός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου ΑΜΕΑ. Η ανάβαση στον υπερυψωμένο χώρο του ισογείου (είσοδος Πολυχώρου) των ΑΜΚ θα γίνεται μέσω μηχανισμού ανύψωσης στο τοιχίο της εξωτερικής σκάλας, από όπου θα γίνεται και η κατάβαση στην έξοδο.  Τόσο στο χώρο του ορόφου όσο και στο δώμα θα εξυπηρετούνται από ανελκυστήρα κατάλληλων διαστάσεων για ΑΜΚ που θα μπορεί να χωράει αναπηρικό καρότσι και συνοδό. Στο WC του ισογείου θα υπάρχει πρόβλεψη για χώρου υγιεινής για ΑΜΕΑ με τον αναγκαίο εξοπλισμό. Όλη η κίνηση των επισκεπτών στο ισόγειο και στον όροφο προβλέπεται να έχει διαστάσεις να εξυπηρετεί ανεμπόδιστα την κίνηση, στροφή και στάση αμαξιδίου.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares