ΕΡΓΑΝΗ: Χάθηκαν 25.804 θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο 2022

ΓΕΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Αυξήθηκε κατά 5,49% ο αριθμός των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου το 2021 σε σχέση με το 2020, όπως προκύπτει από σχετικά στοιχεία της ετήσιας έκθεση του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Αναλυτικά, οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανήλθαν σε 2.163.610 το 2021 έναντι 2.051.025 το 2020 (αύξηση κατά 112.585 ή 5,49%). Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου το έτος 2021 ήταν 291.808, έναντι 279.329 το 2020.

Από την ετήσια έκθεση του «ΕΡΓΑΝΗ» προκύπτει ακόμη ότι:

· Περισσότεροι από 7 στους 10 (71,81%) εργάζονταν πάνω από 35 ώρες την εβδομάδα, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από το 2020 (ήταν 69,54%).

· Ο μέσος όρος των μικτών μηνιαίων αποδοχών αυξήθηκε την προηγούμενη χρονιά κατά 12,27%. Συγκεκριμένα το συνολικό κονδύλι των μισθών διαμορφώθηκε σε 2,4 δισ. μηνιαίως, από 2,1 δισ. το 2020, αύξηση που οφείλεται τόσο στην άνοδο του πλήθους των εργαζομένων όσο και στη βελτίωση των αποδοχών.

· Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα περιλαμβάνει τους εργαζόμενους από 30-44 ετών (41,66%) και η επόμενη είναι η ομάδα 45-64 ετών (37,23%).

· Ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα είναι το λιανικό εμπόριο, καθώς απασχολεί το 13,46% του συνόλου των εργαζομένων. Ακολουθούν η εστίαση (10,94%), το χονδρικό εμπόριο (9,52%), η εκπαίδευση (4,63%) και η βιομηχανία τροφίμων (4,42%).

X΄άθηκαν 25.804 θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το μήνα Ιανουάριο 2022 καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 25.804 θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιανουαρίου 2022, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 137.983, ενώ οι αποχωρήσεις σε 163.787. Από τις 163.787 συνολικά αποχωρήσεις, οι 71.697 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 92.090 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Σύγκριση Ιανουαρίου 2022 με Ιανουάριο 2021

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Ιανουάριος 2022 και Ιανουάριος 2021, προκύπτει αρνητική επίδοση κατά 28.142 θέσεις εργασίας, για τον Ιανουάριο 2022 (αρνητικό ισοζύγιο 25.804 θέσεων εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου (2.338) τον Ιανουάριο του 2021.

Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι παράλληλα, με τις ηλεκτρονικές υποβολές εντύπων προσλήψεων – απολύσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» υπάρχει και ένα ιδιαίτερα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων που προέβησαν αναγκαστικά σε χειρόγραφες υποβολές εντύπων στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, λόγω είτε περιπτώσεων εκπρόθεσμων υποβολών, στις οποίες επιβάλλονται και τα προβλεπόμενα πρόστιμα, είτε ειδικών ελάχιστων περιπτώσεων επιχειρήσεων που αδυνατούν να υποβάλλουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά. Το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης για αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων για το διάστημα από 01.01.2022 έως και 31.01.2022, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, διαμορφώνεται σε -496 θέσεις εργασίας.

Τα ποσοστά πλήρους απασχόλησης και ευέλικτης μορφής εργασίας τον μήνα Ιανουάριο

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα , από τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τον μήνα Ιανουάριο , το 61,06% αφορούσε σε πλήρη απασχόληση. Το 33,69 % ήταν μερικής απασχόλησης και το 5,25% ήταν εκ περί τροπής, δηλαδή το 38,96% ήταν ευέλικτης μορφής εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα για την απασχόληση για τον Ιανουάριο εδώ

enikonomia.gr

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares