ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Υπογράφηκε στις 24/02/2022 η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Μεγάρου Φιλιατών, προϋπολογισμού 200.000€ με Φ.Π.Α..

Ανάδοχος του έργου η εταιρεία «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020» στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο TARGET

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares