ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (7η/2022).

ΓΕΝΙΚΑ Τελευταία νέα
   

 

 

   Π Ρ Ο Σ :

  α) Δήμαρχο Ηγουμενίτσας

   κ. Λώλο Ιωάννη

β) Αντιδημάρχους κ.κ.

Τζώρτζη Απόστολο

Γκόλια Βασίλειο

Γκίκα Μιχαήλ

Κώστα Ελευθέριο

Μαρτίνη Δονάτο

Τζέλλου Χριστίνα

Τσουμάνη Κωνσταντίνο

Τσώτου Νικολάου Βασιλική

γ) Τακτικά μέλη Δ.Σ. κ.κ.

Μήτση Σωτήριο

Φουσέκη Γεράσιμο

Δημάκο Δημήτριο

Λώλη Ηλία

Ζεϊμπέκογλου Δέσποινα

Γόγολο Ιωάννη

Βαλάκο Σπυρίδων

Νταή Παναγιώτη

Κοτζαπαναγιώτου Κωνσταντίνο

Κάτσιο Χρήστο

Λιώνη Ελευθέριο

Καλφόγλου Γεώργιο

Κατσάρη Σοφία

Ρούση Αναστάσιο

Δημητρίου Θωμά

Κάτση Σπυρίδων

Βασιλειάδη Γεώργιο

Δήμα Θεόδωρο

δ) Προέδρους Κοινοτήτων & Κ.Σ.

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (7η/2022).

 

 

Καλείστε σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 28 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018, τις σχετικές Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ (μεικτή συνεδρίαση – δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ   1ο Επί αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος <<Απόσυρση από τη ΔΟΥ του βεβαιωμένου καταλόγου που έχει αποσταλεί από την ΔΕΥΑΗ για τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από υπαλλήλους της Επιχείρησης, προκειμένου να διενεργηθεί επανέλεγχος των ποσών και να εξευρεθεί νέος τρόπος ρύθμισης του θέματος και συζήτηση επί τρεχόντων θεμάτων της ΔΕΥΑΗ.>>

Εισηγητές: α) Γόγολος Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος – Επικεφαλής

της παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

β) Δημητρίου Θωμάς – Δημοτικός Σύμβουλος – Επικεφαλής

της παράταξης «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ».

γ) Δήμας Θεόδωρος – Δημοτικός Σύμβουλος – Επικεφαλής

της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»..

 

ΘΕΜΑ   2ο Λήψη απόφασης και στήριξη των προτάσεων της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης για την αντιμετώπιση του Ενεργειακού Κόστους.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΗ.

 

ΘΕΜΑ   3ο 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2022.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   4ο Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης της υπ’ αριθ. 226 3.1./2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» και αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2022.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   5ο Παροχή παγίας προκαταβολής στο Δήμο και στις Κοινότητες του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2022.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   6ο Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 45/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   7ο Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 73/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   8ο Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 74/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   9ο Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 79/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 10ο Επί αιτήσεως κ. Θωμά Βαγγελή για επιστροφή ποσού από δημοτικά τέλη.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 11ο Επί αιτήματος εταιρείας “EUROSTAR ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΗΛ. – ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΧΡ. Ο.Ε.” για εκμίσθωση εμβαδό Ε=0,50τ.μ. επί του τοιχίου του κτιρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας προκειμένου να εγκαταστήσει αναμεταδότη ευρυζωνικών υπηρεσιών.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12ο Αποδοχή – έγκριση τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηγουμενίτσας και της Εταιρείας “VODAFONE GREECE TOWERS Α.Ε.” λόγω αλλαγής της Νομικής μορφής της εκμισθώτριας Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 13ο Παραχώρηση χώρου για στέγαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν.Θεσπρωτίας «Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ».

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 14ο Παραχώρηση χώρου στην Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εκπαίδευσης για διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής Εκπαίδευσης.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 15ο Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 3/2022 απόφασή της για την τροποποίηση μηκοτομών ρυμοτομικού σχεδίου Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας στα Ο.Τ.  120, 123, 123Α.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 16ο Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 4/2022 απόφασή της για την μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης σε μισθωμένη έκταση στα Σύβοτα για χρήση κτηνοτροφικής εγκατάστασης, στον κληρονόμο του αποβιώσαντος αρχικού μισθωτή.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 17ο Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 7/2022 απόφασή της για την Σημειακή Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 18ο Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 8/2022 απόφασή της για για παραχώρηση ατομικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί του οδοστρώματος της οδού Μπιζανίου 1 στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 19ο Εφαρμογή ή μη του προγράμματος δολωματικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς (δακοκτονία) για το έτος 2022.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 20ο Έκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με ονομασία «Ράχη Στερμού 1», συνολικής ισχύος 20 MW, στη θέση «Ράχη Στερμού» και των συνοδών του έργων, στις Δ.Ε. Παραμυθιάς & Αχέροντα του Δήμου Σουλίου και στην Δ.Ε. Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου, με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία «GREEN REPOWER M.I.K.E.»

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 21ο Έκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου Λειτουργία υφιστάμενου αστικού πάρκου-βορείου τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Ηγουμενίτσας ( από παλαιό λιμένα έως τις εγκαταστάσεις ΤΕΙ), Δ.Ε. Ηγουμενίτσας, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου» με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 22ο Υλοποίηση του έργου με τίτλο “Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region PLUS” (Ακρωνύμιο: Inter-Connect PLUS).

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 23ο Επί αιτήσεως “Καραφέρη Μαρία και ΣΙΑ ΕΕ” – εκμισθώτρια καταστήματος “Κεντρικό Δρεπάνου”, για σύμφωνη γνώμη ανέγερσης πισίνας στο εκμισθωθέν ακίνητο.

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 24ο Κατανομή συμπληρωματικής δόσης 2022 ποσού 43.484,67 € στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους με προτεραιότητα την κάλυψη δαπανών θέρμανσης.

-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Δημοτικός Σύμβουλος

& Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

ΘΕΜΑ 25ο Έγκριση της με αριθμ. 15/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού Καταστροφής Υλικού του Δημοτικού Σχολείου Πέρδικας.

-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Δημοτικός Σύμβουλος

& Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 • Βουλευτές Νομού Θεσπρωτίας
 • Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας
 • Δήμαρχο Σουλίου
 • Δήμαρχο Φιλιατών
 • Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Θεσπρωτίας
 • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου
 • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλιατών
 • Δ/ντές και Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δ. Ηγ/τσας
 • Δ/νση Δασών Ν. Θεσπρωτίας
 • Π.Ε.Δ. Θεσπρωτίας
 • Ε.Λ.Μ.Ε. Θεσπρωτίας
 • Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Ιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Διδασκάλων Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Μηχανικών Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο εργαζομένων Ο.Τ.Α. Θεσπρωτίας
 • Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσπρωτίας
 • Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
 • Ομοσπονδία ΕΒΕΣ Ν. Θεσπρωτίας
 • Εμποροβιοτεχνικό Σύλλογο Ηγουμενίτσας
 • Εμπορικό – Επαγγελματικό Σύλλογο Συβότων
 • ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Γεωπόνων Θεσπρωτίας
 • Ν.Ε. Τ.Ε.Ε. Θεσπρωτίας
 • Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Θεσπρωτίας
 • Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
 • Κόμματα Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Μ.Μ.Ε. Ν. Θεσπρωτίας
 • Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares