Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, την Πέμπτη 12/05/2022 (από 00.00΄ ώρα έως και 03.00΄ ώρα της ιδίας)

ΓΕΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α)Τις διατάξεις του άρθρ. 52 του Ν. 2696 / 1999 (ΦΕΚ Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σχετικά.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58 ) «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές
ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».
γ) Την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/ο/6503/ε/1095 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2252 / 31-12-2010) «Εκχώρηση στην ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε. της αρμοδιότητας ανάθεσης και διοίκησης εκπόνησης μελετών οδικής ασφάλειας στο
εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας».
δ) Την ανάγκη διακοπής της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, προσωρινά, με σκοπό την ομαλή
διεξαγωγή της άσκησης ασφαλείας που θα διεξαχθεί στην Σήραγγα Παραμυθιάς, την Πέμπτη
12/05/2022 και την ασφαλή οδική κυκλοφορία των οχημάτων.
ε) Το Υπ’ αριθ. 111147 από 04/05/2022 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε, (μέσω WEBMAIL)..
στ) Το υπ’ αριθ. 2501/1/267-α΄από 06/05/2022 έγγραφο του Τ.Τ. Ηγουμενίτσας, με θετική εισήγηση
(μέσω WEBMAIL).
ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
Α π ο Φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1
Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 και στους δύο κλάδους
κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, από τον Α/Κ Νεοχωρίου έως και τον Η/Κ Ελευθεροχωρίου,
χιλιομετρική θέση (21-31χλμ), λόγω άσκησης ασφάλειας της σήραγγας Παραμυθιάς.
Άρθρο 2
-Την εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων, μέσω ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα από Α/Κ Νεοχωρίου
έως Η/Κ (Ημικόμβο) Ελευθεροχωρίου και την διακοπή της κυκλοφορίας σε κλάδους εισόδου στην
Εγνατία Οδό από το λοιπό εθνικό δίκτυο στο ανωτέρω τμήμα.
– Η ανωτέρω ρύθμιση θα ισχύσει από την 00.00΄ ώρα της Πέμπτης 12 Μαΐου 2022, έως και την 03.00΄
ώρα πρωινή, της ιδίας.
– Το Τ.Τ. Ηγουμενίτσας, για το χρονικό διάστημα διάρκειας της άσκησης και της διακοπής της
κυκλοφορίας, να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα (αρμοδιότητάς του), με σκοπό την
αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας
των οχημάτων. Επίσης, με προσωπική ευθύνη κ. Διοικητή Υπηρεσίας του ή νόμιμου Αναπληρωτή
αυτού, να επιτηρήσει την επαρκή σήμανση της Εγνατίας Οδού στο ύψος που θα διακοπή η
κυκλοφορία, ώστε αυτή να γίνεται έγκαιρη ορατή – αντιληπτή από τους χρήστες του
αυτοκινητόδρομου, σε συνεργασία με την εταιρεία εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού (ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ. Α.Ε.).
Άρθρο 3
Η ισχύς τους παρούσας, αρχίζει:
– Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από αρμόδιο αξιωματικό του Τ.Τ. Ηγουμενίτσας
και αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., για την ορθή τοποθέτηση της
προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, καθώς και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων
μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
– Από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί ΚΟΚ και την ανάρτησή της
στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρ. 4 Ν. 3861/2010.
Άρθρο 4
Το Τ.Τ. Ηγουμενίτσας, μετά το τέλος της διεξαγωγής της άσκησης, να ενημερώσει τη Διεύθυνσή μας
για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την απόδοσή της οδού στους χρήστες.
Άρθρο 5
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 του
Ν. 2696/1999 όπως αντικ. με Ν.3542/07 και Ν.3904/2010 «ΚΟΚ».
Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Τ.Τ. Ηγουμενίτσας.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Ε ν τ α ύ θ α
2.ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα Τ.Θ. 326 Μπάφρα
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας
2. κ. Δημόσιο Κατήγορο Πταισματοδικείου
Ηγουμενίτσας
3. ΓΕ.Π.Α.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ
Ηγουμενίτσα, 09 Μαΐου 2022
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares