“Πράσινο φως” από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για τη δημοπράτηση έργων βελτίωσης αντλιοστασίων στον ΤΟΕΒ Αχέροντα

ΓΕΝΙΚΑ Τελευταία νέα
Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της δημοπράτησης των έργων βελτίωσης αντλιοστασίων Α/Σ 1 (Γλυκής) και Α/Σ Α4 (Κυψέλης) προϋπολογισμού € 1.164.360,00 ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.
Οι δράσεις εντάσσονται στα «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Αχέροντα»και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.
Στο πλαίσιο των έργων εκσυγχρονισμού του ΤΟΕΒ θα δημιουργηθούν συστήματα για την μείωση της κατανάλωσης νερού άρδευσης με την χρήση ηλεκτρονικών υδροληψιών άρδευσης, κεντρικών παροχομέτρων & τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης, καταγραφής και ελέγχου των παροχών του αρδευτικού δικτύου.
Ειδικότερα για το αντλιοστάσιο Α/Σ 1 Γλυκής θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις και στο ηλεκτρικό κομμάτι όπως οι ηλεκτρικοί πίνακες, πίνακες αυτοματισμού, καλωδιώσεις. Το αρδευτικό δίκτυο έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί από το 1992

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares