ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΓΕΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Από τον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη στάλθηκε (προς διαβίβαση) στην Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σταυρούλα Μπραίμη- Μπότση  η παρακάτω απάντηση σε επιστολή  του επικεφαλής της παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου» κ. Σπ. Ριζόπουλο  αναφορικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την απαλλαγή των κατοίκων της Π.Ε. Ιωαννίνων από καταβολή τελών  διοδίων στην Εγνατία Οδό. (Η απάντηση δόθηκε από τον Περιφερειάρχη και στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου τέθηκε το θέμα ως «επερώτηση» του επικεφαλής της παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου»).

                                                                               

Κείμενο απάντησης:

Οδοιπορικό ερωτήματος

 

  1. Ο επικεφαλής της Παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου», όταν η Περιφερειακή Αρχή Ηπείρου προσέφυγε στο ΣτΕ για την απαλλαγή όλων των Ηπειρωτών από την υποχρέωση καταβολή διοδίων τελών στους μετωπικούς σταθμούς διοδίων Τύριας, Παμβώτιδας (Δροσοχωρίου) και Μαλακασίου σε αρθρογραφία του σε προσωπικό ιστότοπο, ισχυριζόταν δημόσια:

30/8/2017: «Διόδια Δροσοχωρίου – Το λάθος συγχωρείται κ. Καχριμάνη, το ψέμα όχι ……. του κ. Καχριμάνη του ξεκαθαρίστηκε με τον πιο σαφή τρόπο ότι πρέπει να σταματήσει να λέει ψέμματα για τη λειτουργία των διοδίων. Τώρα έχει ξεπεράσει την έννοια του σφάλματος και υποπίπτει σε σοβαρή θεσμική παράβαση προσπαθώντας να εμπλέξει το ΣτΕ σε μια απίστευτη μικροπολιτική μανούρα, …..».

6/12/2017: «Διόδια Δροσοχωρίου – Από το ψέμα στην απόλυτη κοροϊδία ….. Για το θέμα των διοδίων στο Δροσοχώρι είχαμε αναφερθεί σε ανύποπτο χρόνο… Η Περιφέρεια «απάντησε» με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να καταπέσει η σχετική υπουργική απόφαση. ……………….. μιλάμε ευθέως για κοροϊδία. ……. θεωρούμε βέβαιο ότι η σχετική προσφυγή θα απορριφθεί γιατί δεν υπάρχει κανένα νομικό ή άλλο έρεισμα για να υπάρξει εξαίρεση σε έναν από τους σταθμούς διοδίων. Κάτι τέτοιο θα είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλη την επικράτεια…».

31/3/2021: Μετά την έκδοση της ΣτΕ 434/2021 απόφασης: «Επειδή η μνήμη στην πολιτική τυχαίνει να είναι σύντομη, θυμίζουμε ότι η παρέμβαση στο ζήτημα των διοδίων………………, έγινε προεκλογικά, όταν ζητήσαμε από την Περιφέρεια να προσφύγει στο ΣτΕ…..».

 

  1. Με την ΣτΕ 434/2021 έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης που άσκησε η Περιφέρεια Ηπείρου, ακυρώθηκε η παράλειψη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών να θεσπίσει απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών στους σταθμούς διοδίων Τύριας, Παμβώτιδας και Μαλακασίου ως προς τους κατοίκους της Π.Ε. Ιωαννίνων και αναπέμφθηκε η υπόθεση στον άνω Υπουργό ώστε να προβεί σε ενιαία και ομοιόμορφη ρύθμιση απαλλαγής σύμφωνα με το αιτιολογικό της.

Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε τόσο στην Περιφέρεια Ηπείρου όσο και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 249/2018/14-4-2021 έγγραφο ΣτΕ.

Στις 15-4-2021 η Περιφέρεια Ηπείρου προέβη αυτοτελώς σε επίδοση της ίδιας απόφασης με δικαστικό επιμελητή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, που είναι υπόχρεος προς συμμόρφωση σύμφωνα με το διατακτικό της.

 

  1. Επί των ερωτημάτων του ερωτώντος:

Κατ’ αρχήν διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση δεν αφορά μόνο τα διόδια της Τύριας, όπως υπολαμβάνει προφανώς από άγνοια ο ερωτών, αλλά τόσο τα διόδια Τύριας, όσο και αυτά της Παμβώτιδας και του Μαλακασίου.

β) Η απόφαση δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, όχι με υπαιτιότητα της Περιφέρειας, όπως ισχυρίζεται ο ερωτών, προφανώς από άγνοια ως προς τον τρόπο λειτουργίας της Διοίκησης, αλλά από υπαιτιότητα του αρμόδιου Υπουργείου (Υπουργείο  Υποδομών και Μεταφορών).

γ) Η απόφαση του ΣτΕ δεν νομοθετεί, ούτε θα μπορούσε να νομοθετεί (αρχή της διάκρισης των εξουσιών), αλλά μετά από έλεγχο της ΥΑ ΔΝΣ/οικ. 84646/ΦΝ 393/27.11.2017 «Καθορισμός απαλλαγών από την  καταβολή διοδίων στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοίκους όμορων περιοχών και ανέργους, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτερου ν. 4388/2016 (Α΄93)», ακυρώνει την παράλειψη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών να θεσπίσει απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών στους σταθμούς διοδίων Τύριας, Παμβώτιδας και Μαλακασίου ως προς τους κατοίκους της Π.Ε. Ιωαννίνων, ο οποίος (Υπουργός) υποχρεώνεται μετά την ακύρωσή της να εξετάσει τη θέσπιση ενιαίας και ομοιόμορφης ρύθμισης απαλλαγής.

 

  1. Μετά τις ανωτέρω διευκρινίσεις, η απάντηση στα υποβληθέντα ερωτήματα είναι η ακόλουθη:
  2. Η απόφαση του ΣτΕ δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί από υπαιτιότητα (ολιγωρία) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο δεν έχει συμμορφωθεί με το περιεχόμενό της παρά την εκ του Συντάγματος υποχρέωσή του να συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις (άρθρο 95 παρ. 5 Συντάγματος) και σε καμία περίπτωση από υπαιτιότητα της Περιφέρειας, όπως υπολαμβάνει ο ερωτών, προφανώς από άγνοια των κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας της διοίκησης.
  3. Εκτιμούμε ότι ομοίως από άγνοια ο ερωτών διερωτάται για ποιο λόγο ο Περιφερειάρχης δεν έχει πιέσει « την Εγνατία Οδό Α.Ε. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ……. ενώ ο νόμος τους απαλλάσσει;», αν και ο πλέον αδαής γνωρίζει ότι η Εγνατία Οδός Α.Ε., που είναι ανώνυμη εταιρεία με αρμοδιότητα την συντήρηση του ομώνυμου αυτοκινητόδρομου, δεν έχει καμία αρμοδιότητα να θεσπίζει απαλλαγές από τέλη διοδίων όσο και αν την πιέσει ο Περιφερειάρχης.

Προφανώς από την ίδια άγνοια ορμώμενος υποστηρίζει ότι υπάρχει νόμος που απαλλάσσει από την καταβολή διοδίων τελών του κατοίκους της Π.Ε. Ιωαννίνων, ενώ η άνιση μεταχείριση των κατοίκων της Π.Ε. Ιωαννίνων οφείλεται ακριβώς στη μη νομοθέτηση της απαλλαγής τους από το αρμόδιο Υπουργείο.

  1. Ο Περιφερειάρχης δεν έχει καμία εκ του νόμου αρμοδιότητα να επιβάλλει «το πλαίσιο ισότητας που απαιτείται στα διόδια», όπως ισχυρίζεται ο ερωτών, ευρισκόμενος προφανώς σε πλήρη σύγχυση αναφορικά με τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες του β’ βαθμού αυτοδιοίκησης.

 

  1. Επί του πρακτέου:

α) Η Περιφέρεια μετά από τις οχλήσεις του αρμόδιου Υπουργείου (και με δικαστικό επιμελητή) να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο της ακυρωτικής απόφασης του ΣτΕ, έχει δρομολογήσει τις προβλεπόμενες από το νόμο 3068/2002 διαδικασίες. Ειδικότερα προτίθεται να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να διαγνωσθεί η αδικαιολόγητη καθυστέρηση, παράλειψη και άρνηση του αρμόδιου Υπουργείου να συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή ως κύρωση στη μη συμμόρφωση προβλέπεται η καταβολή στην Περιφέρεια Ηπείρου ενός χρηματικού ποσού που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Πέραν τούτου:

β) Η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται σε διαβουλεύσεις προκειμένου να υποστηρίξει τη δικαστική προσφυγή των πολιτών (ανά κατηγορίες θιγομένων, λ.χ. εκπαιδευτικών που κατοικούν στην Π.Ε. Ιωαννίνων και μεταβαίνουν καθημερινά λ.χ. στην Ηγουμενίτσα (διόδια Τύριας) ή λ.χ. στη Χρυσοβίτσα (διόδια Δροσοχωρίου) ή επαγγελματιών κλπ), χωρίς επιβάρυνση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Οι θιγόμενοι πολίτες δικαιούνται να διεκδικήσουν αποζημίωση τόσο για την αχρεώστητη καταβολή διοδίων τελών όσο και για την προσβολή της προσωπικότητάς τους από τη συνεχιζόμενη άρνηση του Υπουργείου να προβεί στα νόμιμα.

Η Περιφέρεια μόλις ευοδωθούν οι προσπάθειες θα ενημερώσει αρμοδίως.

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares