Η ΟΔΟΚΑΤ ανάδοχος για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Προδρόμι Παραμυθιάς

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα
Στη τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ άλλων, έλαβε τις εξής αποφάσεις:
Ανέδειξε τους αναδόχους των έργων:
• «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Προδρομίου στην Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής», προϋπολογισμού 700.000 €. Προσωρινός ανάδοχος: ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ
• «Βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου από Βαπτιστή έως Μιχαλίτσι», προϋπολογισμού € 140.000. Οριστικός ανάδοχος: ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ
• «Άμεση αποκατάσταση φθορών στη γέφυρα “Καμάρα” Μεγαλόχαρης», προϋπολογισμού € 65.000. Οριστικός ανάδοχος: Γ. Χριστογιάννης
Με την έναρξη της συνεδρίασης τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξέλεξαν ως Αντιπρόεδρό της τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κων. Σιαράβα.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares