Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Τελευταία νέα

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας (Φορέας Εκπόνησης) εκπονεί Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.),  μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις  Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο του Ν. 4819/2021 (Α΄129). Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Τα Σχέδια Αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) δύναται να χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο δυνάμει της παρ. 10 του άρθρου 121 του ν.4819/2021 (Α΄129). Για την υλοποίηση των υπηρεσιών εκπόνησης του Σ.Α.Π. λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές οδηγίες του ΦΕΚ 5553/Β/2021 – Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), όπως ορίσθηκαν με την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/19.11.2021 Απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ και η υπ’ αρ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/138233/1697/28-12-2022 Ερμηνευτική εγκύκλιος ως προς την μορφή των γεωχωρικών δεδομένων για την εφαρμογή των «Τεχνικών Οδηγιών σύνταξης Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Προκειμένου να δημιουργηθεί το εν λόγω δίκτυο,οι Δήμοι καταρτίζουν Σ.Α.Π. εντός των διοικητικών ορίων τους, σε συγκεκριμένη επιλεγόμενη περιοχή παρέμβασης. Η περιοχή παρέμβασης υλοποίησης του Σ.Α.Π. του Δήμου Ηγουμενίτσας εστιάζεται στο κυριότερο αστικό κέντρο του Δήμου, την Ηγουμενίτσα, καθώς και τους οικισμούς Μαργαρίτι, Νέα Σελεύκεια, Πέρδικα, Πλαταριά και Σύβοτα και ειδικότερα περιλαμβάνει τις ακόλουθες οδούς:

Ηγουμενίτσα:

 • Αθηναγόρα
 • Ιωαννίνων
 • Πάργας

Μαργαρίτι:

 • Οδός έμπροσθεν Αστυνομίας
 • Οδός έμπροσθεν Γενικού Λυκείου

Νέα Σελεύκεια:

 • Ιπποκράτους

Πέρδικα:

 • Δημοκρατίας
 • Δροσίνη
 • Κύπρου
 • Νικηταρά
 • Παρατηρητηρίου
 • Πύρρου
 • Σουλίου

Πλαταριά:

 • Παραλιακή οδός
 • Βόρεια παράλληλη της Κολοκοτρώνη

Σύβοτα:

 • Κεντρική οδός

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν στην εξασφάλιση προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και στην εξασφάλιση προσβασιμότητας στα σημεία εισόδων των δημοσίων κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες κοινωφελείς χρήσεις. Οι προτεινόμενες διαδρομές και παρεμβάσεις για τους οικισμούς Ηγουμενίτσα, Μαργαρίτι, Ν. Σελεύκεια, Πέρδικα, Πλαταριά και Σύβοτα απεικονίζονται στο παρακάτω χάρτη.

Σας καλούμε να λάβετε μέρος στη διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 26/02/2023, με τις απόψεις σας επί των προτεινόμενων παρεμβάσεων στις προαναφερθείσες διαδρομές, με στόχο την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στις σημαντικότερες κοινόχρηστες – κοινωφελείς χρήσεις των οικισμών.

Πληροφορίες και αποστολή απόψεων και προτάσεων: Χριστίνα Γόγολου, Τηλ.: 2665361236 / e-mail: xri.gogolou@gmail.com

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares