Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού στο Δήμο Φιλιατών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παραδόθηκε στο Δήμο Φιλιατών ρυμουλκούμενο αποφρακτικό μηχάνημα υψηλής πίεσης αξίας 22.816,00€.

Η προμήθεια έγινε ύστερα από την ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για «προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Το μηχάνημα θα εξυπηρετεί βλάβες απόφραξης του αποχετευτικού δικτιού της πόλης.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares