Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 31 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1 ο Εξέταση αιτήματος εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ μεΑ.
-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2 ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού (5 η ) Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2023.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3 ο Έγκριση έκθεσης Εσόδων–Εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2023.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4 ο Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 117/2023 απόφασ της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5 ο Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 17/2023 απόφασή της για τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. 31 της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης της 1 ης Πολεοδομικής Ενότητας (Λαδοχωρίου-Γραικοχωρίου) του Δήμου Ηγουμενίτσας Νομού Θεσπρωτίας.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6 ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 20/2023 απόφασή της σχετικά με ανταλλαγή οικοπέδου του κ.Μπάλλα Δημήτριου με αριθμό 115β στο ΟΤ.150 του οικισμού Βουνίστρα της Κοινότητας Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας με το οικόπεδο 07 του ΟΤ.164 της ίδιας περιοχής.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7 ο Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 21/2023 απόφασή της σχετικά με ανταλλαγή οικοπέδου του κ.Μπάλλα Γεώργιου με αριθμό 115 Α στο ΟΤ.150 του οικισμού Βουνίστρα της Κοινότητας Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας με το οικόπεδο 07 στο ΟΤ.164 της ίδιας περιοχής.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8 ο Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 24/2023 απόφασή της για ανταλλαγή του ρυμοτομούμενου τμήματος εμβαδού 1.508,65 ιδιοκτησίας του κ. Ζαχαριάδη Σωτήριου στο ΟΤ.92 Α της Κοινότητας Πέρδικας με τμήμα οικοπέδου εμβαδού 1.508,65 τμ ιδιοκτησίας του Δήμου Ηγουμενίτσας
στο ΟΤ.131 της Κοινότητας Πέρδικας.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.ΘΕΜΑ 9 ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ».

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10 ο Χορήγηση 2 ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου (1) με τίτλο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1 η Π.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ” της ομότιτλης συγχρηματοδοτούμενης πράξης με κωδικό MIS 5028377.
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11 ο Χορήγηση παράτασης της υλοποίησης του έργου με τίτλο "Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries" και Ακρωνύμιο "SMARTiMONY" στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνο-ιακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Greece – Albania 2014 – 2020».
-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12 ο 5 η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4630/16.04.2021 Σύμβασης (21SYMV008563360) με τίτλο "Παροχή επιστημονικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου «Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων που αξιοποιούν τεχνολογίες IoT και Smart-Grid για την Αποδοτική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια» (Επίσημος τίτλος έργου "Use of IoT-enabled and Smart Gridready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings"») με ακρωνύμιο «TARGET», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA-CBC Greece–Albania 2014-2020».
-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13 ο 3 η τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. αριθ. πρωτ. 20019/04.11.2022 Σύμβασης (22SYMV011576021) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στην υλοποίηση του έργου "Support stakeholders tackle strategic
innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated area s with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries", με ακρωνύμιο SMARTiMONY», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής
Συνεργασίας «Interreg IPA-CBC Greece – Albania 2014-2020».

-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14 ο
Κατανομή Β’ δόσης 2023 (88.147,58 ευρώ) στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και αποζημίωσης εθελοντών σχολικών τροχονόμων.
-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης –Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 15 ο Κατανομή πίστωσης ποσού 89.100,00 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.
-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης –Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 16 ο Έγκριση της αριθμ. 54/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού Καταστροφής Υλικού Δημοτικού Σχολείου Γραικοχωρίου.
-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης –Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 17 ο Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων δαπανών στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που υλοποιεί η Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας – Δημόσιας Υγείας και Παιδείας.
-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares