Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ηγουμενίτσα λόγω του “IL Porto Triathlon”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.2 του Ν.2696/99 (Α-57)«περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (A-164) « Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Την υπ’ αριθ. 2501/18/59-β’ από 30-05-2023 αναφορά του Τ.Τ. Ηγουμενίτσας και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητας μας, λόγω διεξαγωγής αγώνα Τριάθλου την 4 Ιουνίου 2023 στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1ο

Τις κατωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για την ασφαλή διέλευση των αθλητών από την οριοθετημένη περιοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας στην οποία θα διεξαχθεί ο αγώνας Τριάθλου την 4
Ιουνίου 2023 στην πόλη της Ηγουμενίτσας, από 08:00′ ώρα έως 13:30′ ώρα της ιδίας:
α) Απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της οδού Ειρήνης και Φιλίας, καθώς και της Δημοτικής οδού Ηγουμενίτσας — Δρεπάνου έως τη συμβολή της με το
τέρμα του ποδηλατοδρόμου.
β) Καθορισμός σε διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας της οδού Γραικού, για την εξυπηρέτηση των οχημάτων που κινούνται από την Ν. Σελεύκεια και Σαγιάδα προς Ηγουμενίτσα και αντίστροφα.
γ) Αλλαγή κατεύθυνσης κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως (λωρίδα με κατεύθυνση προς Μαυρούδι), από το ύψος της οδού Γραικού έως και την αρχή του
ποδηλατοδρόμου Ηγουμενίτσας.
δ) Απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας της οδού Εθν. Αντιστάσεως (λωρίδα με κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα), από το ύψος του οδού Γραικού έως την αρχή του
ποδηλατοδρόμου Ηγουμενίτσας.
ε) Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Ειρήνης και Φιλίας.

Άρθρο 2ο

Το χρονικό διάστημα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, εφόσον οι κυκλοφοριακές ανάγκες επιβάλλουν τούτο, κατά την κρίση του επικεφαλής των μέτρων Αξιωματικού του Τμήματος Τροχαίας Ηγουμενίτσας.

Άρθρο 3ο

Από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης, τη διαγράμμιση οδοστρωμάτων, καθώς και τις υποδείξεις — σήματα των Τροχονόμων, οι παραβάτες της Απόφασης αυτής διώκονται και
τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 (Α-57)«περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares