Πεντακάθαρα και με σφραγίδα της Ε.Ε τα νερά σε 38 παραλίες της Ηπείρου

ΓΕΝΙΚΑ

Πεντακάθαρα νερά και μάλιστα με… σφραγίδα, διαθέτουν οι θάλασσες της Ηπείρου, εκτός από τις 11 «Γαλάζιες Σημαίες», που απέκτησαν οι παραλίες μας και οι οποίες πιστοποιούν την καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και ταυτόχρονα την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Τα παραπάνω αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση για την προσέλκυση τουριστών φέτος το καλοκαίρι, καθώς τα παράλια προσδοκούν να κατακλυστούν από επισκέπτες.

Όπως αποκαλύπτει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, 38 σημεία στην Ήπειρο που ελέχθησαν κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου του 2016, διέθεταν εξαιρετική ποιότητα.

Πρόκειται για τα εξής σημεία:

– Στην Θεσπρωτία: Δρέπανο – Μακρυγιάλι, Πλαταριά, Γαλλικός Μώλος, Μπέλλα Βράκα, Ζάβια, Μέγα Άμμος, Αγία Παρασκευή, Αρίλλας, Καραβοστάσι, Κεραμίδι, Σαγιάδα.

– Στην Πάργα: οι δύο παραλίες της Πάργας, Σαρακίνικο, Βάλτος, Λίχνος, και Κρυονέρι.

– Στην Πρέβεζα: Αμμουδιά, Αλωνάκι, Λούτσα, Μύλος – Φλέβα, Βράχος, Λυγιά, Λιθάρι Δέσπως, Μύτικας, οι τρεις παραλίες Μύτικα – Καναλίου – Καστροσυκιάς, Καλαμίτσι, Αλωνάκι, Παντοκράτωρ και οι δυο παραλίες της Κυανής Ακτής.

– Στην Άρτα: Κορωνησία, Αλυκή – Κόπραινα, Ράμμα Σαλαώρας.

Η αξιολόγηση έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις μικροβιολογικές παραμέτρους αντιπροσωπευτικών σημείων δειγματοληψίας και εφαρμόζοντας την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των τεσσάρων τελευταίων ετών (2011-2014). Οι ποιοτικές παράμετροι, που εξετάσθηκαν επιλέχθηκαν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ και ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες: – Μικροβιολογικές: «Escherichiacoli» και «Εντερόκοκκοι», – Οπτικά Παρακολουθούμενες: κατάλοιπα πίσσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα.

Το ποσοστό «αριστείας» των Ηπειρωτικών υδάτων διατηρείται εδώ και πολλά χρόνια σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares