Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

ΓΕΝΙΚΑ

Καλείστε να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14.06.2023 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

1ον        : Έγκριση Πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης ΔΣ.

2ον        : Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Δ.Ε. από το προηγούμενο Δ.Σ.

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου.

3ον        : Ενημέρωση εκπροσώπων Επιμελητηρίου για την συμμετοχή τους σε Επιτροπές.

4ον        : Έγκριση Ισολογισμού και Φύλλου/ Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών, Οικονομικού Απολογισμού, Λογ/σμού Γεν. Εκμετάλλευσης, Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως  & Προσαρτήματος έτους 2022.

Εισηγητής ο κ. Κων/νος Καλιαμούρης, Οικ. Επόπτης του Επιμελητηρίου.

5ον        : Καθορισμός Εδρών στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου.

6ον        : Τρέχοντα θέματα

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares