Συνεδρίαση στις 5 Ιουλίου του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών δια ζώσης που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Ελευθερίου Βενιζέλου 8), στις 5 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

  1. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για τα έτη 2020,2021 2022 και 2023 σύμφωνα με το άρθρο 217 Ν 3463/2006.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 

  1. Εκμίσθωση Κοινοτικού Καταστήματος Φοινικίου για την λειτουργία καταστήματος υγειονομικού χαρακτήρα ( καφενείου).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

  1. Ανάκληση της υπ΄αριθμ.112/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΔΟΝΑΤΟ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

  1. Αίτημα του Δήμου Φιλιατών προς το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης, για την παραχώρηση χρήσης του υπ αριθμ. ΚΗΥ 5727 σχολικού λεωφορείου.

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

  1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ” και κωδ. ΟΠΣΑΑ 0022032676» που έχει ενταχθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» – Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».

       Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares