Η μεταμόρφωση του Δήμου Ηγουμενίτσας σε «Έξυπνη Πόλη»

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «μεταμόρφωση» του Δήμου Ηγουμενίτσας σε «Έξυπνη Πόλη» (Smart City) δεν είναι απλώς μια θεωρητική έννοια, αλλά μια ρεαλιστική δυνατότητα, που όταν πραγματοποιηθεί μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο μοντέλο για άλλες πόλεις που σκέπτονται μια παρόμοια «μεταμόρφωση». Η περίπτωση της Ηγουμενίτσας υπογραμμίζει την ανάγκη για μια περιεκτική και συνεργατική στρατηγική, η οποία απαιτεί την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία και των δύο τομέων, τόσο του δημόσιου- δημοτικού όσο και ιδιωτικού. Αυτή η συνεργασία είναι απαραίτητη για την κατασκευή ενός τεχνολογικά προοδευτικού και βιώσιμου αστικού τοπίου.

Η επιτυχημένη μετατροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας σε «Έξυπνη Πόλη» θα βασιστεί σ’ έναν καλά σχεδιασμένο οδικό χάρτη που θα λαμβάνει υπόψη τις ξεχωριστές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του Δήμου. Δίνοντας προτεραιότητα στα έργα έξυπνης υποδομής, ο Δήμος θα καταφέρει να μειώσει δραστικά την περιβαλλοντική του επίπτωση- αποτύπωμα, θα βελτιώσει το επίπεδο ζωής των κατοίκων του ενώ ταυτόχρονα θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων και επενδύσεων και την παροχή στους πολίτες της δυνατότητας να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να συμμετέχουν στην ψηφιακή οικονομία.

Η περίπτωση της Ηγουμενίτσας παρέχει επιπλέον δύο ζωτικά μαθήματα για Δήμους που επιδιώκουν να υλοποιήσουν ανάλογα προγράμματα για «Έξυπνες Πόλεις».
Το πρώτο μάθημα έχει να κάνει με την ικανότητα των «Έξυπνων Πόλεων» να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων παρέχοντας πρόσβαση σε κορυφαία τεχνολογία, προοπτικές εργασίας και ανώτερη ποιότητα ζωής. Η Ηγουμενίτσα θα αποτελέσει μια πειστική περίπτωση πόλης που θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα από τους νέους ανθρώπους με προσόντα που φεύγουν και θα κρατήσει κοντά της τα νέα ταλέντα.

Το δεύτερο μάθημα υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία μετατροπής του Δήμου τους σε «Έξυπνη Πόλη». Με την εμπλοκή των κατοίκων στη λήψη των αποφάσεων και την υποστήριξη πρωτοβουλιών που θα συντονίζονται από το Δήμο, η Ηγουμενίτσα θα καλλιεργήσει ένα αίσθημα ιδιοκτησίας και περηφάνιας σ’ αυτή τη διαδικασία «μεταμόρφωσης», το οποίο θα είναι καθοριστικό για την επιτυχία της.

Το παράδειγμα της Ηγουμενίτσας θα αποδείξει, επίσης, αδιαμφισβήτητα ότι η «μεταμόρφωση» σε «Έξυπνη Πόλη» δεν αφορά απλώς την τεχνολογία, αλλά και τη δημιουργία ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος που δίνει προτεραιότητα στην ευημερία των πολιτών. Παράλληλα θα λειτουργήσει ως πολύτιμος οδηγός για άλλες πόλεις που θέλουν να ακολουθήσουν παρόμοιο δρόμο.

Oι αρμοδιότητες που έχουν οι Δήμοι στην Ελλάδα σήμερα, με βάση την εθνική νομοθεσία, επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη των «Έξυπνων Πόλεων» αφού οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για ζωτικές υπηρεσίες όπως το κυκλοφοριακό, η διαχείριση των απορριμμάτων και η ανακύκλωση, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, ο πολιτισμός και οι προνοιακές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηριστικά παραδείγματα έξυπνων εφαρμογών μπορεί να είναι τα «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας για τη βελτιστοποίηση της ροής των αυτοκινήτων και την αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης με ταυτόχρονη διαχείριση των θέσεων στάθμευσης, η δημιουργία «έξυπνης» τουριστικής πλατφόρμας του Δήμου για την παροχή πληροφοριών σε παραθεριστές και επισκέπτες σε σχέση με αξιοθέατα, αρχαιολογικούς χώρους, καταλύματα και καιρικές συνθήκες ή η δημιουργία μιας «έξυπνης» πλατφόρμας για τη γεωργία που θα παρέχει μέσω αισθητήρων πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των καλλιεργειών, όπως η υγρασία, οι καιρικές συνθήκες, το διαθέσιμο νερό για άρδευση και τα υπάρχοντα θρεπτικά εδαφικά συστατικά.

Για να πραγματοποιηθεί αυτή η φιλόδοξη προσπάθεια, είναι απαραίτητο να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις: Η πρώτη, να υπάρχει ο τοπικός «ηγέτης» που θα εμπνεύσει και θα καθοδηγήσει το όλο εγχείρημα και στην περίπτωση μας αυτός είναι ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Αντώνης Μπέζας, ένας άνθρωπος με καινοτόμο σκέψη, που παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες αντιλαμβανόμενος τη σημασία τους.

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρχει μια ομάδα ειδικών που να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Αυτή η ομάδα, υπό την εποπτεία του Δήμου, αποτελούμενη από εξειδικευμένους επαγγελματίες από διάφορους τομείς, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με την απαραίτητη εμπειρία για την πολυπλοκότητα της «μεταμόρφωσης» της Ηγουμενίτσας σε «Έξυπνη Πόλη». Τα προσόντα τους και η ακλόνητη δέσμευσή τους στο στόχο, θα πρέπει να είναι οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από την επιτυχία τους.

Emin Hasic
Μηχανικός Πληροφοριών και Δεδομένων
Πλαταριά Ηγουμενίτσας

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares