Πρόσκληση της Περιφέρειας Ηπείρου για τεχνικό έλεγχο των δίκυκλων μοτοσυκλετών

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνει ότι υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη η απόφαση για τον αρχικό τεχνικό έλεγχο των μοτοσυκλετών.

Συγκεκριμένα, για αρχικό τεχνικό έλεγχο προσκαλούνται «οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες με πλευρικό κάνιστρο (14e)- τρίκυκλα- με συμμετρικούς εμπρόσθιους ή οπίσθιους τροχούς (1.5e) και τετράκυκλα οχήματα (1.7e) άνω των 125cm3  με έδρα την Περιφέρεια Ηπείρου».

Ο αρχικός έλεγχος των οχημάτων αυτών πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μια (1) εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση τετραετίας από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Επισημαίνονται τα εξής:

  • Τα ανάριθμα μεταχειρισμένα οχήματα, που εισάγονται στη χώρα ή εκποιούνται ως ανάριθμα από τον ΟΔΔΥ, προκειμένου να τους χορηγηθούν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας θα πρέπει πρώτα να εφοδιαστούν με δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ.
  • Τα οχήματα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και έχουν αντικαταστήσει ή θα αντικαταστήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας τους, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον παλαιό αριθμό κυκλοφορίας, που τους είχε χορηγηθεί.
  • Οχήματα που η άδεια κυκλοφορίας τους έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών άλλης Περιφέρειας της χώρας από την οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης τους, υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της Περιφέρειας στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους.
  • Όσα οχήματα όφειλαν, πριν την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας τους από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ηπείρου, να έχουν ήδη προσκομιστεί για αρχικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με την πρόσκληση της προηγούμενης έδρας τους και δεν είχαν προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο, θα ελέγχονται ως εκπρόθεσμα.

· Οι κάτοχοι που δεν προσκομίζουν το όχημα τους στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που έχει αυτό υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ υπόκεινται σε κυρώσεις και επιπλέον κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός τους σε ΚΤΕΟ υπόκεινται στην καταβολή προσαυξημένου ειδικού τέλους εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares