Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας Σχολικών Μονάδων από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Τελευταία νέα

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΣΙΜΟΣ ΒΑΣ. ΣΙΜΟΣ», η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 42.435,00 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Αντικείμενο της μελέτης είναι η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας – σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, για υφιστάμενα εκπαιδευτήρια του Δήμου Ηγουμενίτσας, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Πυροσβεστικής Διάταξης 16/2015 και τις ισχύουσες κατά τον χρόνο εκπόνησης της μελέτης πυροσβεστικές διατάξεις.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares