Έκτακτη συνεδρίαση διά περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καλείστε να συμμετάσχετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα διά περιφοράς  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00’ έως 12:30’ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο 375 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:39167/2-6-2022–ΑΔΑ:Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) με τα παρακάτω δύο (2) έκτακτα θέμα:

ΘΕΜΑ 1o   Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024 – Κατανομή των εγκεκριμένων ωρών εργασίας σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης στο Δήμο Ηγ/τσας.

-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

  • Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:

Πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης των σχολικών καθαριστών/τριών μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.

 

ΘΕΜΑ 2o   Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2023.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

  • Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:

Πρέπει άμεσα να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες προκειμένου να πραγματοποιηθούν επιμέρους δραστηριότητες.

  

ΘΕΜΑ 3o   Συμμετοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας στην Πράξη με τίτλο «Συνέχιση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε κέντρα κοινότητας – Κέντρα ένταξης μεταναστών» στο πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ».

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

  • Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:

Πρέπει να ληφθεί απόφαση έως τις 10 Αυγούστου 2023, ημερομηνία κατά την οποία δεν έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

  

  • Στις 3 Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00’ έως 12:30’ καλείστε να απαντήσετε:

α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail katsimanis@1345.syzefxis.gov.gr

β) γραπτό μήνυμα κινητής τηλεφωνίας ή τηλεφωνικώς στο κιν. 6971801942

  • θετικά ή αρνητικά επί του κατεπείγοντος,
  • την ψήφο σας επί της πρότασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares