Ανάδοχοι για τον Εξοπλισμό του Κέντρου Συλλογής Απορριμμάτων Ιχθυοκαλλιέργειας στη Σαγιάδα

ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην τελική ευθεία μπαίνει σταδιακά η ολοκλήρωση του πρωτοποριακού έργου για την προστασία του Περιβάλλοντος και την επίλυση ενός προβλήματος που αντιμετωπίζουν  οι μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας. Πρόκειται για το Κέντρο Συλλογής και Διαχείρισης Απορριμμάτων Ιχθυοκαλλιέργειας, το οποίο σε πολύ σύντομο χρόνο θα εξοπλιστεί προκειμένου να τεθεί στη συνέχεια σε λειτουργία.

Το Κέντρο θα συλλέγει τα πλαστικά απορρίμματα, καθώς και τα ζωικά απόβλητα από τις Ιχθυοκαλλιέργειες, τα οποία και θα διαχειρίζεται είτε προς ανακύκλωση (τα πλαστικά), είτε προς αποτέφρωση (τα ζωικά) προκειμένου να μειωθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής που λειτουργούν οι ιχθυοκαλλιέργειες.

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε τους αναδόχους του Εξοπλισμού, ο οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 197.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020»

Ανάδοχοι – προμηθευτές κατά τμήμα (είδος εξοπλισμού) αναδείχτηκαν οι εξής:

  • Για το ΤΜΗΜΑ 2 στην εταιρεία ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ ΑΕΒΕμε ποσό προσφοράς 189 ευρώ.
  • Για το ΤΜΗΜΑ 3 στην εταιρεία Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ποσό προσφοράς 576€.
  • Για το ΤΜΗΜΑ 5 στην εταιρεία ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑμε ποσό προσφοράς 080 €

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη διαδικασία προμήθειας εξοπλισμού προϋπολογισμού 35.500 ευρώ, για τον οποίο ο διαγωνισμός απέβη άγονος.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares