Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 16 Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Άρση – διόρθωση ή συμπλήρωση της διάταξης της παρ.3 του άρθρου 4 του ΠΔ 456/1977 (ΦΕΚ.Α’ 142/24-05-1977) μέσω τροποποίησης του Οργανισμού του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ηλία Ι. Σάρρα».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Αποδοχή δωρεάς ξυλόγλυπτων – καλλιτεχνικών έργων από τον κ. Σιδηρόπουλο Αναστάσιο.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Ετήσιος προγραμματισμός πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης (Τακτικό Προσωπικό) έτους 2024 για το Δήμο Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τον καθαρισμό σχολικών κτηρίων για το διδακτικό έτους 2024-2025.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Παραχώρηση χώρου στη ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση υποσταθμού compact στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Κύπρου.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση έκθεσης Εσόδων–Εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2023.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 184/2023 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 185/2023 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση διαγραφής του υπ’ αριθμ. 367/2023 χρηματικού καταλόγου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 52/2023 απόφασή της περί εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 3.500,00 τ.μ. από το τεμ. 138 διανομής Μορφάτι Θεσπρωτίας έτους 1940 που βρίσκεται στην Κοινότητα Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας, με σκοπό την ελεύθερη βόσκηση αλόγων για τις οποίες δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση παρότι εμπίπτουν σε περιοχή «ΝΑΤΟΥΡΑ 2000».

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 53/2023 απόφασή της περί αιτήματος του κ. Πάμπολλα Νικόλαου για άδεια κατασκευής λυόμενου στεγάστρου σε κοινόχρηστο χώρο στην Κοινότητα Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Αποδοχή γνωμοδότησης του τμήματος μελετών έργων για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» στον Δήμο Ηγουμενίτσας συμβατικού προϋπολογισμού 254.810,17 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
Πρόταση ονομασίας οδού στον οικισμό «Πεστανιώτικα» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγήτρια: Ζεϊμπέκογλου Δέσποινα – Δημοτικός Σύμβουλος .

ΘΕΜΑ 16ο
Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημάκου Δημήτριου από εκπροσώπου του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ» και ορισμός νέου εκπροσώπου.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares