Γιάννης Καραγιάννης: “Ας μιλήσουμε με πράξεις” – 7. Παρεμβάσεις σε κτιριακές υποδομές

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

3.160.000,00€ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ  «ΟΡΑΤΗΣ» ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ…

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται παρεμβάσεις για την ανάδειξη ιστορικών κτιρίων του τόπου, για την ασφάλεια σχολικών κτιρίων, για τον εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων δημοτικής ευθύνης κλπ. Την εξέλιξη σε ότι αφορά το κτίριο Βούλγαρη τη βλέπουμε όλοι. Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσουν και οι παρεμβάσεις στο Δημαρχιακό Μέγαρο.

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

Έργα ήδη ενταγμένα σε χρηματοδοτικά προγράμματα ελέγχθηκαν, τροποποιήθηκαν προς όφελος της τελικής κατασκευής και συνεχίζουν να τροποποιούνται, έφτασαν στο απαιτούμενο επίπεδο ωρίμανσης, δημοπρατήθηκαν, συμβασιοποιήθηκαν και εκτελούνται.

Νέα έργα μελετήθηκαν από το μηδέν, αξιοποιήθηκαν χρηματοδοτικά εργαλεία και ακολούθησαν όλη τη διαχειριστική διαδικασία έως της συμβασιοποίησης και σε ορισμένες περιπτώσεις της ολοκλήρωσης.

Τομέας κτιριακά: επιμελήθηκε στην πράξη, με αξιοποίηση όλων των σχετικών δυνατοτήτων.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares