Υπογράφηκε η Προγραμματική σύμβαση για την κατοχύρωση της πατάτας Χρυσοβίτσας ως Προϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Ηπείρου με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την εκπόνηση του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Πατάτα Χρυσοβίτσας: Διενέργεια Έρευνας και συλλογή στοιχείων με στόχο την κατοχύρωσή της ως προϊόντος ΠΓΕ» με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. ΣέρκοΧαρουτουνιάν, καθηγητή του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γ.Π.Α. και Πρόεδρο του Δ.Σ.  του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η κατοχύρωση της πατάτας Χρυσοβίτσας ως Προϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης, αναμένεται να προσφέρει στον τόπο μας ένα πιστοποιημένο προϊόν τοπικής παράδοσης που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και θα τονώσει την τοπική οικονομία, δίνοντας τη δυνατότητα στους καλλιεργητές της περιοχής να αυξήσουν το εισόδημά τους και να παραμείνουν στις εστίες τους και τέλος, θα συνδυαστεί με την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares