Επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ για τις διασύνδεσες Θεσπρωτίας – Ιταλίας και Θεσπρωτίας – Αλβανίας

ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδύσεις που θα φτάσουν τα 5,7 δισ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας, με στρατηγική προτεραιότητα την ενίσχυση των διεθνών διασυνδέσεων και των εγχώριων υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπονται στο επικαιροποιημένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) 2024-2033 του ΑΔΜΗΕ που υποβλήθηκε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης του προκαταρκτικού σχεδίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στο πλαίσιο αυτό, στο επικαιροποιημένο ΔΠΑ εξειδικεύονται οι τεχνικές παράμετροι των νέων διασυνοριακών διασυνδέσεων με την Ιταλία και την Αλβανία, που θα συμβάλλουν σημαντικά στην εξαγωγική δυνατότητα της χώρας μας για πράσινη ενέργεια.

Εντάσσονται επίσης και νέα έργα που προωθούν την ενίσχυση του Συστήματος Μεταφοράς στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, αλλά και την ασφαλή μεταφορά ενέργειας και την κάλυψη των φορτίων των Ιόνιων Νησιών.

Η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ θα αυξήσει τον ηλεκτρικό χώρο στα δίκτυα ηλεκτρισμού στα 27-29 GW έως το τέλος της δεκαετίας, συμβάλλοντας, ουσιαστικά, στη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα, αλλά και στην εξαγωγή της περίσσειας της παραγόμενης «πράσινης» ενέργειας προς την Κεντρική Ευρώπη.

Η δε ονομαστική μεταφορική ικανότητα των διεθνών διασυνδέσεων προβλέπεται να αυξηθεί από 6,7 GW περίπου σήμερα στα 10,2 GW στο τέλος της δεκαετίας. Με την ολοκλήρωση και της δεύτερης ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Βουλγαρίας (που τέθηκε σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2023), το ηλεκτρικό Σύστημα της Ελλάδας θα πληροί τον στόχο της διασυνδεσιμότητας 15% που έχει θέσει η ΕΕ πριν από το 2025, δηλαδή πολύ νωρίτερα από το έτος στόχο που είναι το 2030.

Τα κυριότερα νέα έργα στο ΔΠΑ 2023-2034 είναι τα εξής:

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας (GRITA 2)

Προβλέπεται η κατασκευή δεύτερης διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας (Θεσπρωτία – Melendugno – Galatina), με μεταφορική ικανότητα 1.000 MW. Το έργο θεωρείται απολύτως αναγκαίο και εκτιμάται, ότι θα τριπλασιάσει το περιθώριο ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας από τα 500 MW στα 1.500 MW. H νέα διασύνδεση θα είναι συνεχούς ρεύματος, με υπερσύγχρονη τεχνολογία μετατροπέων πηγής τάσης (Voltage Source Converters – VSC). Το υποβρύχιο μήκος της διαδρομής υπολογίζεται σε 220 χλμ. και σε 55 χλμ. το μήκος της όδευσης των υπογείων τμημάτων σε Ελλάδα και Ιταλία.

Η διασύνδεση θα καταλήγει σε ένα νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ), που προβλέπεται να κατασκευάσει ο ΑΔΜΗΕ στη Θεσπρωτία, το οποίο θα εξυπηρετεί επίσης τη νέα διεθνή διασύνδεση με την Αλβανία. Το project αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2031. Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς της Ιταλίας TERNA ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το έργο.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αλβανίας

Η νέα διασύνδεση αφορά σε νέα εναέρια Γραμμή Μεταφοράς Υπερυψηλής Τάσης 400 kV, η οποία υπολογίζεται ότι θα αυξήσει, κατά τουλάχιστον 200 MW, τη μεταφορική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας προς τις δυο κατευθύνσεις. Η νέα Γραμμή, που θα διασυνδέσει το νέο ΚΥΤ στη Θεσπρωτία με τον Υποσταθμό Fier στη νότια Αλβανία, εκτιμάται ότι θα έχει συνολικό μήκος περί τα 170 χλμ., εκ των οποίων τα 45 χλμ. θα βρίσκονται επί ελληνικού εδάφους. Ο επικαιροποιημένος δεκαετής σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ τοποθετεί την ολοκλήρωση της νέας διεθνούς διασύνδεσης έως το 2030.

Όσον αφορά στις διεθνείς διασυνδέσεις, σημειώνεται ότι το ΔΠΑ 2024-2033 περιλαμβάνει τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (για την οποία ο ΑΔΜΗΕ ανέλαβε πρόσφατα το ρόλο του φορέα υλοποίησης), καθώς και τη διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου, (στο πλαίσιο της οποίας έχει προταθεί το έργο GREGY από τον φορέα υλοποίησης ELICA για ένταξη στη λίστα των έργων PCI και για το οποίο τόσο ο ΑΔΜΗΕ, όσο και η ΡΑΑΕΥ έχουν δηλώσει τη στήριξή τους).

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares