Συμμετοχή της Περιφέρεια Ηπείρου σε πρόγραμμα για στην ισορροπία των οικοσυστημάτων αλλά και τη δημόσια υγεία των πολιτών

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει, σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Στρατηγικό Οργανισμό για την Οικο- Βιώσιμη Εδαφική Ανάπτυξη καθώς και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Απουλίας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στην υλοποίηση του διασυνοριακού Έργου «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources», το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGV-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020».

Κύριος στόχος του έργου «AETHER» είναι η δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης, πρόληψης αλλά και ενημέρωσης με σκοπό τη μείωση και τη διαχείριση φαινόμενων που μπορεί να απειλήσουν την ισορροπία των οικοσυστημάτων αλλά και την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία των πολιτών. Για την Περιφέρεια Ηπείρου η κύρια πιλοτική δράση αφορά στην χρηματοδότηση της κατασκευής και εξοπλισμού του Κέντρου Συλλογής και Διαχείρισης Απορριμμάτων Ιχθυοκαλλιέργειας, στη Σαγιάδα, της ΠΕ Θεσπρωτίας, όπου οι ιχθυοκαλλιεργητές θα μεταφέρουν τα πλαστικά απορρίμματα τα οποία θα δεματοποιούνται και θα διοχετεύονται σε εταιρείες ανακύκλωσης και επιπλέον θα γίνεται επιτόπου η καύση των ζωικών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο του έργου AETHER, η Περιφέρεια Ηπείρου διοργανώνει Θεματικό Τεχνικό Εργαστήριο, στις 18 Οκτωβρίου 2023, στις 10:00 π.μ., με τετράωρη διάρκεια, στο Συνεδριακό Κέντρο του Συνδέσμου Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας, το οποίο βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Ηγουμενίτσα. Το Εργαστήριο απευθύνεται σε μυδοκαλλιεργητές, αλιείς της περιοχής αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους, με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων και ενημέρωσή τους, αναφορικά με τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα και οφέλη για το περιβάλλον, αλλά και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, από την υιοθέτηση φιλο-περιβαλλοντικών και οικολογικών πρακτικών και λύσεων.

Θα είναι μεγάλη μας χαρά να συμμετάσχετε στο δια ζώσης Θεματικό Τεχνικό Εργαστήριο του Έργου.

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
Αλέξανδρος Καχριμάνης

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares