Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών δια ζώσης που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Ελευθερίου Βενιζέλου 8), στις 30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας με θέμα: Ζητούνται απόψεις για την έκδοση απόφασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης Αιγιαλού , Παραλίας & θαλάσσιου  χώρου, για την κατασκευή έργων υποστήριξης μονάδας πετρελαιοειδών, από την εταιρεία << ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ>>, στη θέση Μαντίλα όρμος Κάτω Αετού, Λωρίδα Σαγιάδας , Δήμου Φιλιατών , Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

 

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Εταιρείας ΄΄ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε΄΄ με θέμα: Έκφραση απόψεων για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού , παραλίας και θαλάσσιου χώρου για την κατασκευή έργων υποστήριξης μονάδας πετρελαιοειδών από την εταιρεία << ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ>> στη θέση Μαντίλα Λωρίδας Σαγιάδας Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

  

 1. Έκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων( Μ.Π.Ε.) του έργου( Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η) :<< Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 28 MV στη θέση <<Κοκκινίτσα>>Δήμου Φιλιατών , Π.Ε.Θεσπρωτίας , Περιφέρειας Ηπείρου>>.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

 

 1. 4. 8ηΑναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.

Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι κ. Κατσάρης Πέτρος και κα  Παππά – Μάλλιου Ουρανία

 

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2023 για το Γ΄ τρίμηνο.

Εισηγήτρια : κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

 

 1. Εκμίσθωση έκτασης 10,00 στρ. για δημιουργία σταυλικής εγκατάστασης στη θέση «Σταφέζα» της Τοπικής Κοινότητας   Κεστρίνης  ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

 

 1. Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης καταστήματος της Κοινότητας Βαβουρίου του οποίου η δημοπράτηση απέβη άγονη .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου» του Δήμου Φιλιατών.Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

9.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας  του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ”

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

10.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Σαγιάδας  Δήμου Φιλιατών”.

 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

11.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας  του έργου: “ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ”

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

12.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας  του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ”

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

13.Έγκριση ΑΠΕ του έργου ” ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΙΡΟΜΕΡΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΓΙΑΔΑΣ” του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

14.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΔΕΡΗΣ» του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

15.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

16.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΕΤΟΥ, ΑΧΛΑΔΕΑΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ» του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

17.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΡΥΦΟΥ» του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

18.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

19.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

20.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΡΙΖΟΥ, ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΛΑΜΠΑ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΩΝΑ» του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

21Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ, ΚΟΥΡΕΜΑΔΙΟΥ, ΛΙΑ, ΜΗΛΕΑΣ, ΡΑΒΕΝΗΣ, ΤΣΑΜΑΝΤΑ, ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙΟΥ» του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

22.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

23.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΧΛΑΔΕΑ ΠΡΟΣ ΧΛΩΜΟ» του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΝΕΡΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΥΛΟ (ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΧΩΡΙΟΥ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙΟΥ» του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

25.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

26.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΙΖΟΥ» του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

27.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ» του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  «αντικατασταση δικτυου υδρευσησ στην κοινοτητα κατω ξεχωρου και στην περιοχη τσατσεϊκα»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  “ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΥΣΕΛΛΑΣ, ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΒΑΒΟΥΡΙΟΥ”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

32.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΛΙΑΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 

33.Αίτηση του  Ελληνικού Κτηματολογίου για δωρεάν παραχώρηση χώρου/γραφείο στο παλαιό Δημαρχείο Δήμου Φιλιατών για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο από τον Φορέα του ελληνικού Κτηματολογίου» 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

 1. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν.  3463/2006 για εκδίκαση υπόθεσης.

 Εισηγήτρια : κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares