Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καλείστε να συμμετάσχετε σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 30 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ.5 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του 4257/2014 και την αρ. πρωτ. 46197/18-6-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ  και την υπ’ αριθμ. 25933/15-7-2013 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ   1ο Υποβολή αίτησης στο Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.5056/2023 για διατήρηση του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» (Εξαίρεση από την κατάργηση που προβλέπεται από το άρθρο 27 του Ν.5056/2023).

-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   2ο Λήψη κατ’ αρχήν απόφασης σχετικά με το αίτημα του φορέα “Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη” για παραχώρηση Δημοτικού Ακινήτου της Κοινότητας Μαργαριτίου, με σκοπό τη λειτουργία μονάδας υποστήριξης και φιλοξενίας ατόμων που πάσχουν από άνοια.

-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   3ο Επί αιτήματος του Ελληνικού Κτηματολογίου για τη δωρεάν παραχώρηση δημοτικών χώρων για τη λειτουργία μονάδων Ενημέρωσης κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης περιοχών του Δήμου μας.

-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   4ο Αποδοχή των όρων της ειδικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Έργα βελτίωσης ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ηγουμενίτσας» που είναι ενταγμένο στο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο» με προϋπολογισμό 3.250.000,00€ και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής δήλωσης προσχώρησης.

-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   5ο Αποδοχή των όρων της ειδικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Έργα βελτίωσης ασφάλειας στο υπεραστικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ηγουμενίτσας» που είναι ενταγμένο στο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο» με προϋπολογισμό 400.000,00€ και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής δήλωσης προσχώρησης.

-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   6ο Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΟΡΦΑΤΙ ΠΡΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ “ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ Α.Ε.” ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ».

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   7ο Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ 1ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   8ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   9ο Χορήγηση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ».

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 10ο Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ».

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 11ο Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ολοκλήρωση έργου)».

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 7Χ7 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ».

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 13ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (Βουνίστρα, Πλατύ Πηγάδι, Είσοδος Πέρδικας)».

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (Βουνίστρα, Πλατύ Πηγάδι, Είσοδος Πέρδικας)».

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 15ο Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την μελέτη με τίτλο «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Υποδομών και Δημιουργία Νέων για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στο κέντρο της Πόλης Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 16ο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 133/2017 απόφασης ΔΣ και έγκριση Νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 17ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού (10η) Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2023.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 18ο Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύναμο δημότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ.2 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση τροποποίησης του μισθωτηρίου συμφωνητικού για την στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 20ο Επιστροφή χρηματικού ποσού 1.774,94€ σε δημότη ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 21ο Επιστροφή χρηματικού ποσού 200,00€ σε Εταιρεία ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση διαγραφής του υπ’ αριθμ. 424/2023 χρηματικού καταλόγου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares