Ο Καλαμάς και η αντιμετώπιση της πλημμύρας στους κάμπους που βρίσκονται ανάντη του φράγματος | Γράφει ο Δημήτριος Κοτσώνης

ΓΕΝΙΚΑ

Υπάρχει μία οικοδομή  στον κάμπο των Φιλιατών, με την οποία θωράκισε το εργαστήριο και την κατοικία του ο Βιοτέχνης, από τις πλημμύρες του ποταμού ΚΑΛΑΜΆ, που συμβαίνουν ανάντη  του Φράγματος, ενώ ο κάμπος των Φιλιατών – ο οποίος, στο σύνολο του ευρίσκεται κατάντη του Φράγματος  δεν πλημμύρισε ποτέ-, καθ΄όλο το διάστημα των 60 χρόνων, που πέρασε  από την κατασκευή του, χωρίς μάλιστα να καλυφθεί από νερά της πλημμύρας ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο της Αντιπλημμυρικής ζώνης του κάμπου Κεστρίνης Σαγιάδας ( Ζώνη Πλημμυρίδας, κατά την ορολογία της υδραυλικής επιστήμης, για να μην χανόμαστε )  που έχει προβλεφθεί-κατασκευαστεί για την προστασία των αρδευόμενων περιοχών του. Γεγονός που οφείλεται στην αλλαγή της κοίτης του ποταμού με την διάνοιξη  της Νέας Κοίτης του ποταμού , που είναι ευθύγραμμη και έχει μειώσει το μεγάλο μήκος της φυσικής κοίτης του, με συνέπεια να έχει αυξηθεί η κλίση του ποταμού και επομένως η ταχύτητα ροής στο κατάντη του φράγματος τμήμα του. Αύξηση , που είχε και ως αποτέλεσμα την εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού, η οποία αποτρέπει κάθε σκέψη για πλημμυρικό κίνδυνο.

Ας συμπληρώσουμε ότι, η Αντιπλημμυρική Ζώνη περιλαμβάνει έκταση άνω των 10.000 στρεμμάτων και περιφράσσεται από ψηλά Αναχώματα.

Είναι ένα τεχνικό λάθος, που μεγιστοποιήθηκε με  την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων στις πεδιάδες ανάντη του ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ – Βρυσέλας, Αετού, Γολάς -, συνολικής επιφάνειας περί τις 15.000 στρέμματα, τα οποία με συχνότητα 4-5 ετών πλημμυρίζουν,  με όσα συνεπάγεται αυτό για την καταστροφή των καλλιεργειών τους. ΜΕΤΑΦ’ΕΡΑΜΕ δηλαδή ή σωστότερα ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ  πλημμύρες στα 15.000 στρέμματα, που δεν πλημμύριζαν ποτέ !

Το ερώτημα όμως που πλέον τίθεται και δεδομένου ότι η ταχύτητα της ροής του ποταμού κατάντη του φράγματος, εξασφαλίζει απολύτως τον κάμπο από την οποιαδήποτε πλημμύρα, ΕΙΝΑ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ το ΦΡΑΓΜΑ, το οποίο δεν προσφέρει κάτι περισσότερο από την ανύψωση της στάθμης της ροής του ποταμού, δεδομένης της μεγάλης ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ  προκειμένης της άρδευσης ή πρέπει να κατεδαφιστεί μέρος του ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, τουλάχιστον μέχρι του ύψους της στέψης των υπερχειλιστών του, ακόμη δε και με την αντικατάσταση τους με θυροφράγματα.  

Φυσικά και θα διακινδυνεύσω με την πρόταση μου , καθώς και τις ακόλουθες.

Οι πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν ΆΜΕΣΑ, εν όψει του χειμώνα είναι :

  1. Η άμεση συνεννόηση με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ προκειμένου να γίνει ανοίξουν οι υπερχειλιστές του Φράγματος, που συνέπεια θα έχει τον υποβιβασμό της στάθμης των υδάτων ανάντη του φράγματος, που οπωσδήποτε θα αποτρέψει, τουλάχιστον ένα μέρος των πλημμυρών στις ανάντη του φράγματος πεδιάδες, χωρίς φυσικά να παραβλέπουμε το πρόβλημα που, προφανώς, δημιουργούν οι φερτές ύλες, που έχουν αποτεθεί στην κοίτη του ανάντη του φράγματος, ένα μέρος των οποίων να παρασυρθεί προς την θάλασσα.

 

  1. Η Άμεση ανάθεση της μελέτης για τον ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΕΨΗΣ του φράγματος στο ύψος της στάθμη των υπερχειλιστών και η ταυτόχρονη ανάθεση της μελέτης για την κατασκευή αρδευτικών έργων στη  ζώνη πλημμυρίδας. Είναι μια λύση η οποία περάν της ενίσχυσης των σημείων εκβολής του ύδατος των νέων υπερχειλιστών του φράγματος.

Θα πρότεινα να προκηρυχτεί διεθνής διαγωνισμός, για την πρόταση της προσφορότερης  τεχνικής αντιμετώπισης του προβλήματος, με την βράβευση των τριών καλυτέρων προτάσεων και την ανάθεση στην πρώτη της μελέτης του έργου. Φυσικά βραβεία χωρίς τσιγκουνιές ένα θέλουμε αποτελέσματα.

 

Δημήτριος Κοτσώνης

πολιτικός μηχανικός

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares